Vogels

De vogelwerkgroep is de oudste werkgroep van de vereniging. Door leden van de werkgroep worden diverse inventarisaties gedaan.
Klik hier voor meer informatie over de Vogelwerkgroep

spreeuw01

 
*Ganzenexcursie 21 januari 2023

*Euro birdwatch 2021

*Wintervogels in de Zegenpolder

*Verslagen Big Day mei 2020

* Meeuwen slaapplaatstelling Sophiapolder, Hendrik-Ido-Ambacht

* Slaapplaatstelling kokmeeuwen in de Waalhaven 

* Hoogtepunten Vogelwaarnemingen 2017 op IJsselmonde
* Parkieten met een halsband voor de wetenschap
* Pestvogels: zwervers uit het noorden
* Wintervogels in stedelijk groen
* Vogels dichtbij huis
* Vogels voeren

* Bedelende spreeuw
* Tureluur
* Gierzwaluw
* Groenling
* Kleine Bonte Specht.

* Steltlopers, stoere jongens 
* Een bokje is een vogel!
* Struinsoort
* Vogels en de Sophiapolder
* Vogelexcursie naar de Groene Jonker

* Zomer en winter tegelijk
* Najaarstrek van de Purperreiger
* De vogeltrek
* Onverwachte overwinteraars
* Waterpieper, een overwinteraar uit de bergen

* Solidariteit in de kraaienfamilie
* Kauwen, eksters en soepeenden zijn goud waard
* Portret van de Ekster
* Zeearenden op IJsselmonde
* Een hop, zomaar in de achtertuin
* Struinsoort van het jaar

* Dankje de Koekoek
* IJsselmonde: van broedgebied tot fastfoodrestaurant
* Cetti’s zanger: opkomst van een herrieschopper
* De Witte kwikstaart is algemener dan je denkt
* Waar broeden de Huiszwaluwen?