Vogels

De vogelwerkgroep is de oudste werkgroep van de vereniging. Door leden van de werkgroep worden diverse inventarisaties gedaan.
Klik hier voor meer informatie over de Vogelwerkgroep

 

spreeuw01

Foto Aad de Boer: Tureluur met kleurring

* Parkieten met een halsband voor de wetenschap
* Pestvogels: zwervers uit het noorden
* Wintervogels in stedelijk groen
* Vogels dichtbij huis
* Vogels voeren

* Bedelende spreeuw
* Tureluur
* Gierzwaluw
* Groenling
* Kleine Bonte Specht.

* Steltlopers, stoere jongens 
* Een bokje is een vogel!
* Struinsoort
* Vogels en de Sophiapolder
* Vogelexcursie naar de Groene Jonker

* Zomer en winter tegelijk
* Najaarstrek van de Purperreiger
* De vogeltrek
* Onverwachte overwinteraars
* Solidariteit in de kraaienfamilie

* Kauwen, eksters en soepeenden zijn goud waard
* Portret van de Ekster
* Zeearenden op IJsselmonde
* Een hop, zomaar in de achtertuin
* Struinsoort van het jaar

* Dankje de Koekoek
* IJsselmonde: van broedgebied tot fastfoodrestaurant
* De Witte kwikstaart is algemener dan je denkt