Dwangsom voor Nieuw Reijerwaard

Meermalen heeft de Natuurvereniging de afgelopen jaren een klacht ingediend bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZH) over overtredingen van de regelgeving aangaande natuur op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.Het resultaat was tot op heden teleurstellend. Geen ingrijpen door OZHZ en geen gedragsverandering bij de verantwoordelijke organisatie. Tot onze verrassing ontvingen we onlangs bericht dat onze klacht […]

Lees verder


Vogels helpen bij bestrijding eikenprocessierups

Vogels Onderzoek heeft uitgewezen dat het ophangen van nestkasten zeer effectief is bij de bestrijding van eikenprocessierups. Bij een proefproject ‘Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups’ in de gemeente Westerveld bleken door het ophangen van nestkasten het aantal eikenprocessierupsen met maar liefst 85% te zijn afgenomen. De  eikenprocessierups wordt een steeds groter probleem. Dit is waarschijnlijk een gevolg […]

Lees verder