Koninklijke erepenning voor de Natuurvereniging

Natuurvereniging Eiland IJsselmonde bestond op 30 maart 2022 vijftig jaar. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum ontving de vereniging de koninklijke erepenning. Burgemeester Anny Attema reikte de penning met oorkonde uit aan voorzitter Hans Olthoff, tijdens een speciale jubileumavond in het Natuur Milieu Educatief Centrum ‘De Groene Draak’.

De ruim driehonderd leden tellende Natuurvereniging Eiland IJsselmonde wil mensen bewust maken van de vraagstukken en uitdagingen die er zijn op het gebied van natuur en milieu. Ook wil de vereniging dat mensen meer gaan weten over de natuur en daardoor meer belangstelling krijgen voor wat de natuur voor ons betekent. Dat doet ze onder andere door het organiseren van lezingen, cursussen, excursies, kampen en reizen.

De vereniging begon vijftig jaar geleden als Werkgroep voor Natuurbehoud Ridderkerk. De aanleiding voor deze werkgroep was de wens om het meertje bij de Ridderkerkse Griend te behouden als natuurgebied. De werkgroep wist de betrokken instanties te overtuigen dat het zogenoemde ‘Meer der Stilte’ behouden moest blijven.

Bij het vormen van de werkgroep werd direct besloten dat de focus niet alleen zou liggen op de Ridderkerkse Griend, maar ook op andere aspecten van het beschermen van de natuur in Ridderkerk. In januari 1975 werd de werkgroep daarom omgevormd tot de Stichting Natuurbehoud Ridderkerk en in 1987 werd het Natuurvereniging Ridderkerk. De afgelopen jaren werd de vereniging steeds actiever in buurgemeenten als Barendrecht, Albrandswaard en Rotterdam-Zuid. Daarom werd besloten de naam van de vereniging te veranderen in Natuurvereniging Eiland IJsselmonde.

Burgemeester Attema benadrukte het belang van de natuurvereniging: “Duurzaamheid en biodiversiteit zijn actuele thema’s. We moeten allemaal beter met de natuur omgaan en de komende generaties leren hoe kwetsbaar en een groot goed onze natuur is. Jullie leveren daar al jaren een belangrijke bijdrage aan in Ridderkerk en omgeving.”