Insecten

Insecten vormen de grootste groep levende wezens want 80 procent van de thans bekende diersoorten behoort hiertoe. Ook vlinders behoren hiertoe, maar daarover kunt terecht in een aparte rubriek vlinders.

Dambordvliegen M.v.d.Hee

Zuidelijke Boomsprinkhaan (Meconema meridionale) [vrouwtje]
Insecten
* Bijen in een korf
Een tros bijen
Hommels
* Aardhommels* Meikevers
* Stippelmot
* Muggen
* Vliegen
* Libellen

* Spinnen
* Mijten
* Mieren
* Sprinkhanen
* sprinkhanen zijn geen krekels
* Nachtvlinderen

* Insecten in zoet water
* Insecten in de winter
* Larven knagen alles kapot
* Rups van de Wilgenhoutvlinder