Prachtig weer bij ganzenexcursie

Stellendam

Zaterdag 21 januari werd een ganzenexcursie door de NVIJ georganiseerd naar de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta. Maar niet alleen ganzen stonden op het kijkmenu, maar ook andere vogels.

Rond half tien beklom de enthousiaste groep deelnemers de met rijp bedekte dijk bij Stellendam en bovenop gekomen had men zicht op honderden steltlopers waaronder bonte strandlopers, wulpen, tureluurs, zilverplevieren, kluten en zelfs een aantal reeds uit het zuiden teruggekeerde grutto’s.

brandganzen

De weilanden ten noorden van Goedereede leverden de eerste ganzen op. Naast kolganzen en grauwe ganzen graasden er duizenden brandganzen. Een buitenkansje was de roerdomp die overvloog met een prachtig zonnetje op zijn verenkleed. De enige blauwe kiekendief van die dag liet zich ook fraai zien. De volgende stop was bij natuurontwikkelingsgebied Koudenhoek met het uitzichtpunt Markenje ten zuidoosten van Ouddorp. In het gebied liepen veel kieviten, wat goudplevieren, maar vooral eenden en ganzen en vanaf het uitzichtpunt kon een deel van het Grevelingenmeer worden overzien en de slikplaat van Markenje waar o.a. drieteenstrandlopers het kijkerbeeld vulden.

paarse standloper

De Brouwersdam leverde bril- en kuifduiker op en ook roodkeelduikers, middelste zaagbekken en eidereenden, maar allemaal op afstand. Dichterbij waren de paarse strandlopers die gefotografeerd konden worden net voordat het hoog water werd en de golven het platform onderaan de dam overstroomden.

kleine zilverreiger

Daarna ging het via Burghsluis – waar slechts een paar rotganzen zich lieten zien – naar de Wevers- en Flaauwersinlagen. Het daglijstje werd steeds langer, o.a. ijsvogel, kleine en grote zilverreiger en lepelaar konden genoteerd worden. Door het hoge tij waren de hoogwatervluchtplaatsen overvol met steltlopers. Wulpen waren massaal aanwezig en ook bonte strandlopers, kemphanen, tureluurs en zelfs een tweetal zwarte ruiters werden gezien.
Grote afwezigen waren de goudplevieren, waarvan slechts een enkele werd gespot, terwijl twee dagen ervoor de soort met duizenden op diversen plekken aanwezig was.

kleine zwanen

Op naar de Klein Beijerenpolder, waar een paar goudplevieren tussen de pijlstaarten en slobeenden zaten. Ook hier weer veel wulpen en andere steltlopers. Op weg naar Nieuwerkerk zag het gezelschap een groep kleine zwanen bestaande uit zo’n 90 exemplaren, die vergezeld werden door diverse andere soorten ganzen.

flamingo’s

De laatste plek die werd bezocht was Battenoord op Goeree- Overflakkee, bekend om de hier aanwezige flamingo’s. Die stelden de vogelspotters niet teleur. Een grote groep roze met witte vogels zat met de kop in de veren te slapen, maar mooier was het kleine groepje dat met de vleugels wijd met elkaar communiceerden. Een bijzondere waarneming was ook een drietal patrijzen, een soort waar het niet zo goed mee gaat in Nederland.

zonsondergang

De schemering viel al in toen deze geslaagde dag werd afgesloten, waarbij de ondergaande zon het landschap prachtig oranje omfloerste.

Hans Mom

Foto’s: Jan Tuin (JT) en Hans Mom (HM)