Lintje voor Reiny

Voor een ieder die het nog niet ter ore is gekomen….

De hele wereld mag het nu weten:

Vandaag heeft Reiny tijdens ´Lintjesregen´ haar welverdiende ´lintje´ in ontvangst mogen nemen.

Zij heeft zich jarenlang enorm ingezet voor de plantenwerkgroep en, op de achtergrond, voor de vereniging juridische kwesties voor haar rekening  genomen. Beiden nu nóg ondanks dat ze ‘gestopt´ is in ´22.  Voor haar toewijding en inzet is het idee geboren: “Reiny verdient meer dan alleen een bloemetje.”  De aanvraag werd ingediend en na lange tijd kwam er een positieve reactie; het e.e.a. kon geregeld worden. Meerdere mensen hebben hieraan hun steentje bijgedragen, waarvoor dank.

Na een jaar was het vandaag eindelijk zover.

Met een smoes is zij door haar zus naar het gemeentehuis gelokt alwaar haar familieleden en vrienden op haar wachtten. Voorafgegaan door een speech van de burgemeester heeft Reiny haar Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld  gekregen met daarbij een prachtig bouquet. Ook onze voorzitter heeft een korte speech mogen houden. Tot slot volgde een receptie met champagne + hapjes.

Roelie heeft de ceremonie en alles er omheen op de gevoelige plaat vastgelegd. Waarvoor veel dank!

Het is een zeer feestelijke dag geworden. Dat het haar lang mag heugen.

Mede namens haar familie,

Marianne van der Hee