Over ons

Algemene Informatie

Sinds 1972 zijn Ridderkerkse natuurliefhebbers al actief voor behoud van de natuur.
De Stichting Natuurbehoud Ridderkerk en de Werkgroep Leefbaar Ridderkerk gingen in 1987 op in de Natuurvereniging Ridderkerk.

Ivm uitbreiding van het werkgebied werd in 2014 de naam gewijzigd in “Natuurvereniging Eiland IJsselmonde”.
In het dagelijks gebruik afgekort tot “Natuurvereniging IJsselmonde”.

De vereniging telt circa 350 leden.
Deze vereniging telt verschillende werkgroepen.
Daarin zijn vele leden actief. Voor nadere informatie over deze werkgroepen, klik even op de link: werkgroepen.

Wat is de Natuurvereniging IJsselmonde?

De natuurvereniging is een groep mensen die belangstelling hebben in de natuur.
Deze mensen zijn niet alleen geinteresseerd in vogels, maar ook in insecten, planten en andere dieren. Ze trekken regelmatig de natuur in om daar deze dieren en planten te zoeken en te bewonderen. Iedereen kan lid worden.

Doelstelling Natuurvereniging IJsselmonde

De vereniging heeft ten doel de bewustmaking van de inwoners van eiland IJsselmonde ten aanzien van de natuur- en milieuproblematiek. Tevens is van belang het verlenen van diensten, welke direct of indirect functioneel kunnen zijn tot behoud en of herstel van de natuur, alles in de ruimste zin.

Wat doet de Natuurvereniging?

  • De natuurvereniging is actief op heel eiland IJsselmonde. Middels meerjarige monitoring wordt de ontwikkeling van diverse soortgroepen, zoals vogels en planten, in beeld gebracht. Naast het inventariseren van de natuurwaarden worden ook regelmatig excursies voor belangstellenden georganiseerd. Monitoring, educatie, maar ook belangenbehartiging voor de natuurwaarden op het eiland IJsselmonde vormen de pijlers van de Natuurvereniging. Hierbij hebben wij een goede samenwerking met andere natuurorganisaties, zoals de terreinbeheerders.Naast inventarisering van de natuurwaarden, het organiseren van natuurcursussen over o.a. vogels,vlinders, paddenstoelen enzovoorts, zijn er nog tal van activiteiten:
   Hieronder zullen we er een aantal noemen om er een beeld bij te geven.
  • houden van lezingen over natuur- en milieuonderwerpen
  • beschermen van de natuur in de nabije omgeving
  • opzetten van tentoonstellingen
  • activiteiten die belangstelling van de jeugd voor de natuur wekken.
  • organiseren van excursies en weekends zowel in de regio als erbuiten
  • toetsen van het overheidsbeleid inzake de natuur en het milieu
  • uitgeven van brochures over de natuur in onze omgeving

Voor het goed functioneren van de vereniging is er naast onze statuten een Huishoudelijke reglement opgesteld waaraan de leden en werkgroepen zich moeten houden.
Klik om het Huishoudelijkreglement NVIJ versie 2021 te downloaden.
Klik om de Statuten van NVIJ  te downloaden.

20060513-031
‘De Groene Draak’

Het Natuur- en Milieu Educatief Centrum ‘De Groene Draak’ is de plaats waar informatie wordt gegeven over natuur en milieu aan de inwoners van Ridderkerk, Barendrecht en omstreken.

Het Centrum is geopend op de eerste en meestal de derde woensdag van de maand (dit laatste als er een activiteit is), van 13.00 uur tot 16.00 uur en als er een activiteit van de Natuurvereniging is.  Daarnaast op afspraak.
De naast gelegen vlindertuin is altijd te bezichtigen.

 

Het bezoekadres is:
Natuur- en Milieu Educatief Centrum ‘De Groene Draak’
Kastanjelaan 27 (in het Reijerpark)
2982 CM Ridderkerk

Klik hier voor informatie over:
De Stichting Natuurbehoud Ridderkerk 1972 – 1987
De Werkgroep Leefbaar Ridderkerk 1977 -1987
De Natuurvereniging Ridderkerk. 1987 -2014
De Natuurvereniging Eiland IJsselmonde 2014 – …..