Wég met die boom

Bolnes: Al veertig jaar stond de boom er. Een gezonde, mooie grote spar. Nestplaats, slaapplaats en schuilplaats voor kauw, kraai, duif, specht, mus en mees, ekster, vink en misschien nog meer vogels.
Hij stond er, tot een firma – genaamd Boomverzorging – met groot materieel de boom velde en afvoerde. Ja, u leest het goed: boomverzorging. Echt waar.
Eerst dacht ik dat alleen de onderste tak eraf moest, – immers boomverzorging – maar al gauw werd mijn angst werkelijkheid. Hij moest weg. Op mijn vraag: waarom? was het antwoord dat het moest. Van wie? “Van de firma woonzorg; van hem kregen we de opdracht.” Bedoeld werd: Het moet van Woonvisie..
De werkmensen stonden me vriendelijk te woord, maar gingen wél verder met hun werk. Toen ik vlug een foto wilde gaan maken lag hij al horizontaal. Vloeken heb ik thuis niet geleerd en ik doe het zelden. Maar nu kon ik het niet laten… Waarom, waarom? Wie wil dat nou? Zo’n mooie, gezonde boom!
Nadat boosheid in verdriet was veranderd Woonvisie gebeld. Drie maal, vier maal. Aardige telefoniste, maar de man of vrouw die deze zaken behandelt was niet bekend, in gesprek, afwezig of in Rhoon werkzaam. Over mijn contact met Woonvisie wil ik het hier niet hebben. Wél over beleid van Woonvisie en Gemeente ten aanzien van groen: gras, struiken, bomen. Waarom dus, en wie vond dit nodig? Aan de boom zelf en aan zijn vele bewoners en gebruikers is niks gevraagd. Vogels zijn weerloos en kwetsbaar, hebben niets te zeggen en kunnen niet protesteren…
Wat gebeurt hier? Is dit beleid, is dit willekeur? Wordt hierbij gedacht aan het belang van huurders? omwonenden?, burgers? Nog afgezien van vogel-belangen… Het belang van ons allemaal lijkt steeds meer uit het oog te raken. Onze leefomgeving kan echt veel schoner, mooier en groener. Dus óók het beleid van Woonvisie en Gemeente.
Inmiddels is de boom weg. “Niks-meer-aan-te-doen”. Dag boom… Er is één huurder, en wellicht nóg iemand, blij of tevreden dat hij weg is. Veel omwonenden zijn echter verbaasd en kwaad. Ik ook.
Mede namens mijn partner én namens boom en vogels. G. Buis Vechtstraat Bolnes.