Symposium ‘Bomen over bomen’ groot succes


Het gezamenlijke symposium over bomen van de Natuurvereniging IJsselmonde en Water Natuurlijk Hollandse Delta was een doorslaand succes. Een volle zaal met enthousiaste mensen. Veel wetenswaardigheden over bomen en het belang van bomen voor biodiversiteit en klimaat. En een mijlpaal in het bestaan van de natuurvereniging wordt gemarkeerd met een boom.

Meer bomen

Er was grote eensgezindheid over het streven naar meer bomen op het symposium. Hierbij zoveel mogelijk streven naar inheemse boomsoorten. Het dierenleven is daar het best op aangepast, maar in het stedelijk gebied kun je duidelijk andere eisen stellen. Het is daar al enkele graden warmer dan op het platteland en dan passen Zuid Europese boomsoorten wellicht beter. Meer bomen in steden en dorpen zijn nodig om de weersextremen te temperen.

Voor herstel van biodiversiteit is meer bomen planten ook van belang. Kieskeurig zijn met de soorten is de boodschap. Er zijn boomsoorten die bijna steriel zijn, maar bijvoorbeeld wilgen en eiken kunnen een relatie hebben met meer dan 400 insectensoorten die van het blad of het hout van de boom leven. Deze insecten zijn ook weer voedsel voor vogels en zoogdieren. Zo kan een boom een ecosysteem op zichzelf zijn.

Wilgen in de Gorzen bij Ridderkerk

Voor het beperken van het klimaatprobleem zijn ook meer bomen nodig. Ze nemen CO2 op en leggen dit voor langere tijd vast. Zeker als het hout dat ze produceren een duurzame toepassing krijgt. Ook de rol van bomen in de waterkringloop en andere natuurlijk processen moet niet worden onderschat.

Bossenstrategie

Als uitwerking van het klimaatakkoord hebben het Rijk en de provincies een zogenoemde Bossenstrategie ontwikkeld. Er moet 10% meer bos komen in ons land, en daarnaast meer bomen buiten de  bossen. Het streven is 50.000 hectare ofwel 150.000 kilometer houtwallen, hagen, struiken en andere landschapselementen met losse bomen extra.

Zowel in stedelijk als in landelijk gebied dient aan deze opgave gewerkt te gaan worden. Waterschappen en gemeenten hebben dan een rol. Natuurorganisaties kunnen helpen bij het zoeken van ruimte voor deze aanplant en met de actie meerbomen.nu van Urgenda, kunnen de kosten worden beperkt.

Urgenda streeft naar één miljoen bomen extra per jaar. Met vrijwilligers worden zaailingen van bomen en struiken verzameld en tijdelijk ingekuild in een zogenoemde bomenhub. Op uitdeeldagen worden de bomen gratis ter beschikking gesteld aan mensen en organisaties die bomen willen planten. Onder de symposium bezoekers was veel belangstelling voor de werkwijze van Urgenda. Navolging ligt wellicht in het verschiet.

Joost Kievit vertelt over het belang van bomen voor de biodiversiteit.

Jubileum boom

De Natuurvereniging IJsselmonde vierde met het symposium ook haar 50 jarig bestaan.
Een mooie mijlpaal die gemarkeerd moet worden. Reden voor Water Natuurlijk Hollandse Delta om als verjaardagscadeau een jubileumboom aan te bieden. Het Zuid-Hollands Landschap heeft ons geholpen aan een passende historische plek. Komende winter gaan we planten. Het wordt een Paardenkastanje en hij komt bij de entree van het Kasteel van Rhoon. Er stond een kastanje maar die is van ouderdom bezweken. De oude boom krijgt nu dus een opvolger en die kan daar meerdere periodes van 50 jaar vol maken.

De jubileumboom krijgt een prominente plaats bij de ingang van het Kasteel van Rhoon (achter de lantaarnpaal).

Presentaties

De sprekers hebben na afloop van het symposium hun presentaties beschikbaar gesteld. U kunt ze hier terugkijken door op de link van de betreffende presentatie te klikken.