Symposium ‘Bomen over bomen’

Zaterdag 2 april

Ter ere van het 50 jarige jubileum van Natuurvereniging IJsselmonde organiseert de natuurvereniging samen met Water Natuurlijk Hollandse Delta een symposium over bomen. Dit symposium vindt plaats op zaterdag 2 april in Hofstede de Paradijshoeve, Oostmolendijk 82A, 2986AA Ridderkerk
Inloop is om 9.00 uur en aanvang aan om 9.30 uur.

Er worden twee presentaties gegeven over Bomen en Biodiversiteit door Aart van Dragt en Joost Kievit, een presentatie door Urgenda over Bomen en Klimaat en over de Nationale bossenstrategie. Daarna zal er een forumdiscussie zijn. Na afloop van het programma staat er een lekker lunch voor ons klaar. In de middag om 13.30 uur is er de mogelijkheid een excursie door het Gorzenpark bij te wonen. Rond 16.00 uur zullen we ongeveer weer terug zijn.

Natuurvereniging Eiland IJsselmonde is ontstaan uit werkgroep Natuurbehoud Ridderkerk, die in 1972 is opgericht om het meer de stilte, gelegen tussen de waterkerende dijk en de Ridderkerkse gorzengriend te behouden. Daarna is Natuurbehoud Ridderkerk in 1987 samengegaan met werkgroep Leefbaar Ridderkerk (geen relatie met de huidige partij Leefbaar Ridderkerk) onder de naam Natuurvereniging Ridderkerk. In 2014 heeft de natuurvereniging haar naam veranderd naar Natuurvereniging eiland IJsselmonde omdat zij inmiddels ook veel leden uit andere gemeenten van het eiland IJsselmonde had, vogeltellingen deed op het hele eiland en omdat zij ook op wilde komen voor het behoud van natuurgebieden op het hele eiland IJsselmonde. In 2022 is dat 50 jaar geleden en dat wil de vereniging vieren met de organisatie van een symposium.

Water Natuurlijk Hollandse Delta is een waterschapspartij die opkomt voor de belangen van natuur en op dit moment één zetel heeft in het Waterschap Hollandse Delta. Water Natuurlijk is een landelijke partij met regionale afdelingen waarvan Hollandse Delta er één is. Water Natuurlijk is oorspronkelijk opgericht door de natuurorganisatie om het belang van de natuurgebieden in te brengen in het waterschap. Inmiddels is het landelijk de grootste waterschapspartij. Water Natuurlijk werkt aan een groener, duurzamer en socialer waterschap. De invloed van het waterschap is best groot omdat ze de grootste groenbeheerder zijn buiten de natuurgebieden. Dijktaluds, wegbermen, oevers en tal van andere terreinen worden door het waterschap beheert. Zo ook tienduizenden bomen. Daarom is het belangrijk dat biodiversiteit, landschap en duurzaamheid ook worden meegenomen bij het uitvoeren van het werk van het waterschap.

Aanmelden kan niet meer. De inschrijving is gesloten.

Programma

TijdOnderwerpSprekerbijzonderheden
9.00 uurOntvangst met koffie en thee Mogelijkheid stands te bezoeken
9.30 uurOpeningHans Olthoff (NVIJ), dagvoorzitter & Joost Kievit (WNHD)De voorzitters van de Natuur Vereniging IJsselmonde en Water Natuurlijk over de aanleiding van de bijeenkomst.
9.45 uurInheemse of uitheemse bomen: Hoe ziet een toekomstbestendig bomenbestand er uit?Aart van Dragt, Natuurvereniging IJsselmondeAssortiment, klimaatbestendig? Inheems/uitheems Binnen/ buiten stedelijk gebied
10.10 uurBomen en biodiversiteit: Wat betekenen bomen voor biodiversiteit?Joost Kievit, Water Natuurlijk Hollandse Delta Voedselbron insecten Boomrijen knotbomen Vliegroute vleermuizen Broedvogels
10.35 uurBomen en klimaat: Het belang van bomen voor het klimaatHanneke van Ormondt, UrgendaVastleggen CO2 Temperen extreme hitte Waterhuishouding Productie biomassa
11.00 uurPauze Mogelijkheid stands te bezoeken.
11.30 uurNationale BossenstrategieKorte inleiding door Joost KievitContext strategie Nationale opgave Regionale invulling Doel Water Natuurlijk
11.45 uurForum discussie a.d.h.v. stellingenSander Elzerman (gespreksleider) Inleiders NVIJ en WNHDWat willen we bereiken?
12.30 uurAfsluiting, aansluitend lunchHans Olthoff & Joost KievitMogelijkheid stands te bezoeken
13.30 uurStart excursies  Keuze uit bomen- en vogelexcursies