Werkgroep publiciteit

De werkgroep publiciteit draagt zorg deze website en het verschijnen van een informatief verenigingsorgaan, genaamd “BLAD”. Deze uitgave bevat informatie over de vereniging, verslagen van activiteiten, vooruitblikken op excursies en leuke columns. Regelmatig wordt een natuur – of recreatiegebied op IJsselmonde belicht.

Vier maal per jaar krijgen onze leden en diverse Natuur en Milieu Educatiecentra “BLAD” toegezonden. Daarnaast ontvangen leden de bijna wekelijks verschijnende Nieuwsbrief per email.

gorzenparkh007

Gorzenpark

Wekelijks wordt een publicatie in de Combinatie geplaatst, waarin alle aspecten van de natuur aan de orde komen. Tevens stuurt de werkgroep persberichten naar de weekbladen over excursies, lezingen en cursussen die door de natuurvereniging worden gehouden.

Jaarverslag 2019 van de werkgroep Publiciteit.

Jaarverslag 2018 van de werkgroep Publiciteit.

Jaarverslag 2017 van de werkgroep Publiciteit.

Voor nadere informatie kunt u een mail sturen aan: info@natuurvereniging-ijsselmonde.nl