Jaarverslag 2017 van de Werkgroep publiciteit

Het lukt ons als Natuurvereniging steeds beter om op eiland IJsselmonde in de media te komen. Bijna wekelijks worden een of meerdere persberichten naar ruim dertig redactieadressen gestuurd. Steeds vaker zien we deze persberichten ook terug in de kranten. En niet meer alleen in de regio Ridderkerk.
Ook kon u ons horen op de radio. Radio Ridderkerk, Barendrecht en Rijnmond hebben aandacht  besteed aan activiteiten van onze vereniging.

In het blad van het IVN stond een interview met Christa Groshart omdat wij een nieuwe afdeling binnen IVN zijn geworden. Om ook niet IVN leden van onze vereniging kennis te laten nemen van dit interview hebben we het ook gepubliceerd in de Nieuwsbrief en het Blad.

Onze email Nieuwsbrief verscheen afgelopen jaar wederom vijftig keer.
De Nieuwsbrief heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt sinds ze in 2013 voor het eerst verscheen. Inmiddels krijgen tachtig procent van onze leden de Nieuwsbrief wekelijks in de inbox. Een recente aktie om een oproep met de Nieuwjaarskaart mee te sturen aan de gene van wie geen mailadres bekend was, leverde twintig nieuwe mailadressen op. We zouden graag van alle leden, die daarover beschikken, een mailadres hebben want dit vereenvoudigt de communicatie.

Sinds 1999 sturen we wekelijks een artikel naar De Ridderkerkse Combinatie. In 2017 werd deze 51 keer geplaatst. Uit reacties blijkt dat deze rubriek goed gelezen wordt. Door via onze werkgroep een artikel aan te leveren zouden onze werkgroepen meer aan hun bekendheid kunnen doen.

Het Blad werd het afgelopen jaar in plaats van vijf keer maar vier keer uitgegeven. Het was even wennen dat het Blad in de meeste gevallen in een andere maand verscheen. Dit jaar zal het Blad wederom vier keer verschijnen.

Eind van het jaar is geëxperimenteerd met een ander aanmeldingssysteem  voor excursies. Het aanmelden gaat nu voor een deel via de website. Dit kan nog niet gebruikt worden voor activiteiten waarvoor een eigen bijdrage wordt verlangd. Hiervoor wordt nog een oplossing gezocht. Tenslotte valt te melden dat onze Facebookpagina het afgelopen jaar snel is gegroeid en inmiddels 128 leden telt. Bent u al lid?
Aart van Dragt