Natuur en economie

Geld versus natuur

 

Ik weet niet hoe u tegen bepaalde zaken aankijkt, of u zich weleens boos maakt op beleid wat men volgt in Nederland, over de manier waarop men omgaat met de natuur in ons land. Als ik de berichten lees over de natuur, wereldwijd maar ook in ons eigen land, dan probeer ik meestal verwondering te houden voor de schoonheid die we kunnen zien. De afgelopen week werd ik echter met de neus op de feiten gedrukt, hoe de natuur het onderspit moet delven als het gaat om economisch belang.

Als eerste las ik een artikel dat het slecht gaat met de vogels in de steden. Te denken valt aan de merel, de staartmees, kneu en zanglijster. De oorzaak is dat er steeds minder struiken te vinden zijn. Als je dan leest hoe het komt dat er minder struiken zijn dan is het een verhaal van kostenbesparing. Blijkbaar is het voordeliger om de struiken te verwijderen uit de parken dan de struiken te onderhouden. Gevolg hiervan is dat de genoemde vogels geen plek meer hebben om te schuilen, om nesten te bouwen. U snapt als natuurliefhebber dat een vogel dan uit een gebied verdwijnt.

kipDaarnaast kan ik niet om de berichten van de vogelgriep heen. Natuurlijk is het erg als een bedrijf getroffen wordt. Natuurlijk is het vervelend dat een bedrijf geruimd moet worden, maar als ik lees dat er in Biddinghuizen 190.000 eenden worden afgemaakt die in één bedrijf aanwezig zijn nadat men 5000 eenden dood had aangetroffen dan kan ik maar niet begrijpen dat zoveel dieren (het gaat om vleeseenden, dus alleen maar voor de consumptie) zo dicht bij elkaar zitten.

En het derde wat ik nog las is dat de grutto een teruggang kent. Onze nationale vogel wordt bedreigd omdat boeren vroeg willen maaien en zo een premie krijgen als de koeien snel naar buiten mogen want dan kan men de melk verkopen als weidemelk.

Zomaar drie berichten die laten zien dat het geld zwaarder weegt dan de natuur. En dan ben ik natuurlijk blij met alle initiatieven die er zijn om de natuur te beschermen maar als er aan de andere kant voor het geld gekozen wordt dan is er voor de natuurverenigingen in ons land nog voldoende werk om de maatschappij te overtuigen dat we op het gebied van de natuur nog flinke stappen kunnen maken.

Ard Schaap