Insektenwerkgroep

Dagpauwoog warmt zich op

Begin 2011 een werkgroep Vlinders en Libellen opgericht na dat een aantal leden al enkele jaren ervaring met telroutes hadden opgedaan. De werkgroep is opgericht om meer aandacht te besteden aan insecten in het algemeen en libellen, dag- en nachtvlinders in het bijzonder. In het jaar van oprichting is het aantal monitoringroutes uitgebreid. Op deze telroutes worden de dagvlinders geteld volgens de richtlijnen van De Vlinderstichting.
De routes liggen verspreid door Ridderkerk.
Ook voor libellen wordt een dergelijke monitoring uitgevoerd. Alleen deze is beperkt tot één route langs het Waaltje in Rijsoord.

larvehuid grote keizerslibel

Ons doel: het in kaart brengen van insecten op het eiland IJsselmonde.
Deze informatie wordt gedeeld met de databank(en) van landelijke organisaties, zoals De Vlinderstichting, met als doel het behoud en verbeteren van natuur en milieu.

We inventariseren van dagvlinders, nachtvlinders en libellen binnen het werkgebied eiland IJsselmond.
Onze kennis en verzamelde gegevens willen we inzetten om groenbeheer beter af te stemmen op natuurwaarden. Natuurlijk willen we samen met andere werkgroepleden genieten van natuurwaarden.

Wat we willen bereiken is:
Het bewust maken en overdragen van kennis aan inwoners van Ridderkerk en omgeving.
Inventariseren van insecten m.b.v. determinatiemateriaal van de Natuurvereniging;
Opleiden/begeleiden van leden van de werkgroep;
Lezingen verzorgen voor zowel leden als niet-leden van de Natuurvereniging;
Reageren op vragen over en vondsten van vlinders en libellen via website/e-mail.

Jaarverslag 2019 van de Insectenwerkgroep

Jaarverslag 2018 van de Insectenwerkgroep

Jaarverslag 2017 van de Insektenwerkgroep

Heeft u interesse in onze werkgroep?
Stuur een mail naar info@natuurvereniging-ijsselmonde.nl.