Insectenwerkgroep-2019

Het tellen van de Vlinderroutes is dit jaar een moeizaam verhaal gebleken. Vanwege het maaibeleid en de begrazing in het buitengebied bij het Donckse Bos is deze route door de Vlinderstichting stopgezet. Ook de overige vlinderroute en de libellenroute zijn onvoldoende gelopen om van een evenwichtige telling te spreken.

Ondanks dat het volgens de Vlinderstichting een minder goed vlinderjaar is geweest, steeg het aantal waarnemingen naar ruim 2.400 verdeeld over 31 soorten. Bijzondere soorten waren dit jaar de Kleine Parelmoervlinder en het Scheefbloemwitje. Opvallend daarbij is tevens de toename van de zuidelijke soorten zoals de Distelvlinder van 96 in 2018 naar 259 in 2019 en de Luzernevlinders van 27 in 2018 naar 119 in 2019.

Duidelijk minder waarnemingen van libellen dit jaar (van 1.556 in 2018 naar 1.206 in 2019) en ook minder soorten (van 35 in 2018 naar 30 in 2019). Het ontbreken van de Witsnuitlibellen heeft hier zeker aan bijgedragen. Toch ook op IJsselmonde konden we genieten van de influx van de Zwervende heidelibel en de Zuidelijke Keizerlibel.

Er zijn beduidend meer waarnemingen van nachtvlinders ingevoerd, te weten 3.285 tegen 1.479 in 2018. Het aantal soorten dat gemeld werd was 394 tegen 374 in 2018. Wanneer echter beide jaren vergeleken worden, dan zijn er in die twee jaren inmiddels 534 verschillende soorten gezien. Het aantal waarnemers steeg van 95 naar 121.

Met 395 waarnemingen van sprinkhanen is het aantal licht gedaald, maar was wel verdeeld over 19 soorten net als in 2018.

Een soortgroep die in voorgaande jaren minder belangstelling kreeg, maar dit jaar enorm in de belangstelling kwam, zijn de bijen en wespen. Hiervan zijn 800 waarnemingen gedaan door 83 waarnemers, verdeeld over 148 soorten.

Het overzicht van de dag- en avondexcursies is als volgt:
18/5 excursie naar Kampina – 11 pers.
7/6 nachtvlinders in het Waalbos
15/6 op zoek naar Hoornaarvlinder, bij Klein Profijt – 3 pers., niet doorgegaan ivm regen (wel geweest, maar ter plekke afgeblazen)
22/6 land. Nachtvlindernacht – 8 pers.
24/8 stadswallen Gorinchem, wilde bijen: 8 aanmeldingen, maar niet doorgegaan ivm festival op de Stadswallen
30/8 Nacht vd vleermuis + nachtvlinders
25 pers. Voor exc. Vleermuizen + 10 anderen alleen voor de vlinders
6/9 nachtvlinders in het Waalbos als vervolg op een workshop gegeven door Jurriën van Deijk

Ondanks de toenemende belangstelling voor insecten is het tot op heden niet gelukt om met de Insectenwerkgroep tot een soortgelijke dynamiek als bijv. de Vogelwerkgroep te komen.

Het gevolg daarvan is geweest, dat er op dit moment, mede veroorzaakt door een verhuizing van de coördinator, geen activiteiten meer als Werkgroep ondernomen worden.

Ik spreek de hoop uit dat er meer mensen zich willen gaan verdiepen in de insectenwereld van IJsselmonde en daarmee de Werkgroep weer nieuw leven inblazen.
Ton