INSECTENwerkgroep 2018

Dambordvliegen Mv.d.Hee

De belangrijkste activiteit die de Insectenwerkgroep uitvoert bestaat uit het verrichten van tellingen op diverse plaatsen in ons werkgebied. Het betreffen twee Vlinderroutes, te weten  Oosterpark en het buitengebied bij het Donckse Bos en een Libellenroute in het Waalbos.

De resultaten van deze tellingen worden rechtstreeks doorgegeven aan de Vlinderstichting.

Toch werden er nog 2.259 dagvlinderwaarnemingen ingevoerd bij waarneming.nl door 149 waarnemers verdeeld over 28 soorten. De meest bijzondere soorten die gezien zijn betreffen Keizersmantel, Koninginnepage, Gele Luzernevlinder en Distelvlinder.

De hoeveelheid libellenwaarnemingen was dit jaar 1.556 stuks door 113 waarnemers en verdeeld over 35 soorten.

Heel spectaculair waren de ontdekking van de Vuurlibel, de Gevlekte en de Sierlijke Witsnuitlibel in met name het Reyerpark. Ook op andere plaatsen zijn deze soorten in lagere aantallen aangetroffen. Deze waarnemingen passen in het beeld van de verrassende verspreiding van deze soorten in het hele land.

De 3e soortgroep waar de Werkgroep aandacht aan besteed zijn de nachtvlinders. In georganiseerd verband met de bekende Nachtvlindernacht en een paar losse vangnachten zijn er uiteindelijk door 95 waarnemers 374 soorten waargenomen, verdeeld over 1.479 meldingen in waarneming.nl.

Een soortgroep waarvoor ook steeds meer belangstelling komt betreffen de sprinkhanen.

Op IJsselmonde zijn 19 soorten gevonden waarvoor 455 waarnemingen zijn ingevoerd door 45 waarnemers.

De dagexcursies en de nachtexcursies werden redelijk bezocht. Een overzicht:

16/6 Excursie op zoek naar de Hoornaarvlinder in Rhoon met 4 leden van de werkgroep en 4 niet-leden

22/6 Landelijke Nachtvlindernacht met 1 werkgroeplid en 11 niet-werkgroepleden

24/6 Excursie naar De Meije met 5 werkgroepleden en 4 niet-leden

22/7 Excursie naar De Brand met in totaal 10 personen

24/8 Landelijke vleermuizennacht met naar schatting 50 personen

In organisatorisch opzicht is de Werkgroep van coördinator gewisseld als gevolg van het vertrek van Dave van der Spoel en heeft Ton Elzerman deze taak overgenomen.

Tevens is de Werkgroep twee keer bijeen geweest, een keer in april waarbij de plannen voor het jaar doorgenomen zijn en de tweede keer in november waarbij gedane activiteiten zijn besproken en de plannen voor 2019 zijn vastgesteld.

Het jaar 2018 is een bijzonder jaar geweest. De droge warme zomer heeft daarbij ongetwijfeld invloed gehad. Het is voor ons te vroeg om te bepalen hoe groot deze invloed geweest is, maar mogelijk zullen de ontwikkelingen in 2019 laten zien wat uiteindelijk die invloed geweest is. m