Het park van de buitenplaats Huys ten Donck

Het park van Huys ten Donck is in gedeeltes aangelegd

Het park zoals we nu kennen is grotendeels het werk van Cornelis Groeninx van Zoelen. (1740-1791). Op 18 jarige leeftijd erfde hij het statige Huys ten Donck dat zijn vader in 1746 op de plaats van een ouder buitenhuis had gebouwd.

Vijf jaar later werd een begin gemaakt aan de aanleg van het huidige park. Geleidelijk werd de bestaande wat formele aanleg veranderd in een landschapspark. De wijziging die leidde tot het huidige park heeft bijna een halve eeuw in beslag genomen. Het idee van een landschapspark kwam uit Engeland en werd later naar de oorsprong de “Engelse landschapstijl” genoemd. In de nieuwe stijl moest alles een zo natuurlijk mogelijk karakter moest krijgen. Ronde of rechthoekige vijvers veranderden in natuurlijk ogende waterpartijen waarvan het water werd aangevoerd door slingerde beken.

Voor de over kronkelpaden voortbewegende wandelaar was er telkens wat te beleven. De ene keer prachtig uitzicht (verschillende zichtassen en de zonnehoek), een bijzondere boom (o.a. Ginkgo, Vleugelnoot, Catalpa) of zeldzame planten vaak bol of knolgewassen (winterakoniet, bosanemonen, stengeloze sleutelbloemen e.d. ), een slingerde beek met een watervalletje (nabij de Blaakwetering) , een klassieke schijnruïne (uit 1777 bij de Oogvormige vijver) die tot overpeinzingen over de vergankelijkheid noodde, theehuisje (in de vorm van een tempeltje op een heuvel aan de rand van een vijver in het Nieuwe werk) dat helaas verdwenen is.

De huidige rondwandeling is pas aan het eind van de 18e eeuw mogelijk gemaakt toen ook de vijver in het nieuwe werk en de walvisbrug zijn aangelegd. Daarna is een smalle strook met geboomte aangelegd (langelaan) die het nieuwe werk met het oude park verbond. De werkzaamheden eindigden in het deel van het park waar ze ook zijn begonnen. Het Engelse bosje of Engelse werk. Een beetje achteraf werd (in 1763/1765) een begin met de verandering gemaakt. Een vijvertje, de uitgeworpen aarde op een hoge heuvel, een aantal bijzondere bomen, wat bolgewasjes en een paadje dat daarom heen slingerde. Nu is in het vroege voorjaar vanaf de Beneden Rijweg te zien dat hier de bosbodem geel oplicht van de winterakonieten en hier en daar is het doorspikkeld met het wit van de sneeuwklokjes en het groen van de Italiaanse aronskelken. Trots steekt een enorme rode beuk boven alle andere bomen uit. In 1808 werd als laatste grote toevoeging een kinderspeelhuisje genaamd de Boerenwoning in het park gebouwd.

Door verhuizing van de familie van Rotterdam naar Den Haag kreeg het park gedurende een eeuw wat minder aandacht. In de eerste helft van de twintigste eeuw werd onder leiding van de bekende tuinarchitect Leonard Springer (overleden 1940) het herstel van het park stevig ter hand genomen. Toevoegingen van zijn hand zijn beperkt tot enkele boomgroepen in de weilanden, een laantje met diverse boomsoorten en veel heesters in de bosranden. Het hakhout dat eens in de negen tot dertien jaren werd afgezet en een belangrijk onderdeel van het bos uitmaakte verdween. Het hakhout werd verstookt of verwerkt in afrasteringen en wat over bleef werd verkocht. Door de komst van alternatieve brandstoffen werd het zelf telen van hout minder belangrijk. In plaats daarvan werden eiken en beuken aangeplant. Mogelijk is in die tijd ook de Beeldentuin en Beeldenlaan aangelegd. Daarnaast heeft hij er voor gezorgd dat bijzondere bomen weer de ruimte en aandacht kregen die ze verdienen.

In het begin van de 21e eeuw is er met het onderhoud van het park weer een inhaalslag gemaakt. Er is vaksgewijs gedund om waardevolle bomen voldoende ruimte te geven. Op opengevallen ruimte is weer nieuwe aanplant gedaan waarbij terug is gegrepen op plantlijsten die in de tijd van Leonard Springer ook zijn gebruikt.

Zo komt u aan een wandelkaart voor het Donckse Bos

* Voorjaars-wandeling in het park van Huys ten Donck
* Zomer-wandeling in het park van Huys ten Donck
* Herfst-wandeling in het park van Huys ten Donck
* Winter-wandeling in het park van Huys ten Donck

Lees hier alles over Het Huys ten Donck, het park, huis, flora en fauna
https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/huis-ten-donck/