Een voorbeeld van insectenvriendelijk maaibeheer in de Donckse Velden

Regelmatig schenken we aandacht aan het insectenvriendelijk maaibeheer. We vinden dat nodig omdat het zeer slecht gaat met insecten. Insecten staan aan de basis van de hele voedselketen.

Meestal schrijven we over wat niet goed gaat. Dit keer willen we laten zien dat het ook anders kan door gefaseerd te maaien. Want het is belangrijk dat het hele jaar door een deel van het terrein ongemaaid blijft om voedsel en huisvesting te bieden voor insecten en hun eitjes en rupsen.
Op deze foto’s is te zien wat hier goed is gegaan.

Strook 1 is enkele weken geleden gemaaid. Het maaisel is afgevoerd en een deel van de planten is (opnieuw) tot bloei gekomen; zoals streepzaad, jacobskruiskruid, oranje havikskruid, witte en paarse klaver.

Strook 2 is afgelopen dagen gemaaid. Het maaisel blijft enige dagen liggen om het zaad kans te geven te rijpen en in de aarde te vallen. Ook rupsen die het maaien hebben overleefd kunnen nu alsnog wegkruipen.
Daarna zullen de voedingsstoffen met het maaisel worden afgevoerd. Dit om te voorkomen dat de grassen alle andere planten wegdrukken omdat deze dankzij die voedingstoffen het hardste groeien.

Strook 3 is blijven staan en zal waarschijnlijk over enige tijd gemaaid worden of blijft mogelijk staan tot de volgende zomer. Hier bloeien nog planten als heelblaadje en jacobskruiskruid.

Strook 4 met ruigtekruiden zal waarschijnlijk dit jaar niet gemaaid worden. Eens is de twee tot vijf jaar (een deel maaien) is voldoende. De hier bloeiende haagwinde, harig wilgenroosje en guldenroede zijn nectarbronnen voor insecten. Hier kunnen insecten straks overwinteren als pop of ei. Dit gebeurt meestal in holle stengels van planten.
Beheerder: De Donckse Velden worden In opdracht van het Natuur en recreatieschap IJsselmonde beheerd door Staatsbosbeheer. De werkzaamheden uitgevoerd door een groenaannemer.
Aart van Dragt

De Donckse Velden zijn in 3 fasen aangelegd