Vogels helpen bij bestrijding eikenprocessierups

Vogels
Onderzoek heeft uitgewezen dat het ophangen van nestkasten zeer effectief is bij de bestrijding van eikenprocessierups. Bij een proefproject ‘Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups’ in de gemeente Westerveld bleken door het ophangen van nestkasten het aantal eikenprocessierupsen met maar liefst 85% te zijn afgenomen. De  eikenprocessierups wordt een steeds groter probleem. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de klimaatsverandering die gaande is. In 2018 is het aantal nesten verdrievoudigd. De aantallen uitgevlogen vlinders doen vermoeden dat er volgend jaar weer een verdrievoudiging aan zit te komen. De bestrijding van de eikenprocessierups is intensief en wordt steeds duurder.

Dat gaat zo te werk: In Ridderkerk begint de gemeente eind april met het bestrijden van de eikenprocessierups. Dit gebeurd in twee rondes omdat niet alle eitjes tegelijk uitkomen. De eerste in de tweede helft van april en de tweede halverwege mei. Met een vloeistof worden aaltjes in de boom gespoten om de jonge rupsen te doden. Dit kan alleen ’s nachts, omdat de aaltjes bij daglicht sterven. De machines maken geluid. In Ridderkerk vinden de werkzaamheden plaats bij zo’n 300 eiken in de buurt van woningen. De tijdelijke overlast weegt echter niet op tegen de gezondheidsrisico’s. De brandhaartjes van deze rups zorgen voor jeuk- en brandplekken.

Ondanks al deze voorzorg maatregelen worden er toch nog nesten van eikenprocessierupsen geconstateerd die verwijderd moeten worden. Bestrijders hebben het in het seizoen zo druk dat ze het werk nauwelijks meer aankunnen.  Dan is de gratis hulp van kool en pimpelmezen meer dan welkom.  Ook u kunt een bijdrage leveren door een nestkast op te hangen. Als u dat nu doet levert u een bijdrage om de mezen de winter door te helpen want in koude nachten overnachten ze graag in een (schoon gemaakte) nestkast.