Distels zijn een zeer belangrijke voedselbron voor insecten.

In een tijd waarin het aantal insecten snel aan het afnemen is wordt het tijd om wat vriendelijker te zijn voor de distels. Distels worden door veel mensen betiteld als onkruid.
Er is nauwelijks een plant te vinden die meer insecten trekt dan een distel. Daarmee steekt de distel de vlinderstruik naar de kroon. Heel veel verschillende dagvlinders, diverse soorten bijen, hommels, zweefvliegen en andere insecten snoepen van de nectar. Verder leven er tal nog tal van andere nuttige insecten van het bladgroen. Distelvlinders  snoepen van de nectar en gebruiken de plant om er hun eitjes af te zetten zodat de rupsen van het blad kunnen eten.

Na de bloei vormt de distel zaadpluizen. Die bevatten oliehoudende zaden die een favoriete voedselbron vormen voor kneuen, putters, groenlingen en ringmussen en mezen. De kleurrijke putters worden, omdat ze vaak op distels te zien zijn, ook wel distelvinken genoemd.

Het zijn de zaadpluizen die de distels een slechte naam bij agrariërs hebben bezorgd.
Deze zijn bevreesd dat er distels op hun akkers ontkiemen. Geholpen door de wind kunnen de pluizen flinke afstanden afleggen en zo ook op de akker terecht komen. Uit onderzoek blijkt echter dat de pluizen binnen 10 tot 20 meter hun zaden verloren hebben.  Dat houdt in, dat er vrijwel geen sprake is van daadwerkelijke schade door overwaaiend zaad. Daarom is bestrijding van distels in natuurgebieden volkomen zinloos. Het is voldoende om te voorkomen dat in bermen aan de rand van de akker distels tot bloei komen.

In gemeente Ridderkerk is een volledig achterhaalde distelverordening van kracht .
Als gevolg van die verordening worden de voor de natuur zo belangrijke distels bestreden in de hele gemeente, dus ook in natuurgebieden zoals  het Waalbos  en de Crezéepolder.
De gemeente Ridderkerk plaatst trots borden in de bermen waarmee ze uitleg heeft dat  in deze gemeente ecologisch beheer plaats vindt met zorg voor vlinders en bijen.  Daarom plant de gemeente bloembollen,  doet aan ecologisch bermbeheer, en dat allemaal om daarmee een bijdrage te leveren aan de instandhouding van al die bedreigde diersoorten. 

 De provincie Zuid-Holland heeft de distelverordening  geschrapt, op het eiland IJsselmonde is de gemeente Ridderkerk de enige gemeente  nog die de bestrijding van de distels heeft opgenomen in haar APV. We roepen de Ridderkerkse gemeenteraad op de distelverordening snel in te trekken in het belang van de bedreigde natuur. �