Glyfosaat (Roundup)

Er bestaan vele soorten pesticides en insecticides die zo langzamerhand overal terecht zijn gekomen. Landbouwgiffen houden zich niet aan grenzen en komen dus ook in natuurgebieden terecht, alsmede in dieren en zelfs in mensen. Het beroemdste en beruchtste onkruidbestrijdingsmiddel is natuurlijk glyfosaat ondanks dat de EU er geen gevaar in ziet. Glyfosaat en AMPA ( het meest stabiele afbraakproduct van glyfosaat) doden niet alleen planten, ze veranderen ook de bodemvruchtbaarheid. Dit doordat het ook nuttige bacteriën en schimmels in de grond doodt. Hierdoor moeten boeren vaker spuiten tegen schadelijke schimmels die nu juist weer meer de kop opsteken.

Dat schimmels worden gedood door deze opvolging van gebeurtenissen heeft ook weer gevolgen voor de bodemdieren. Wormen zijn bijvoorbeeld heel nuttige dieren. Ze eten rottende materie, zoals compost, afgevallen bladeren, kleine dode dieren en schimmels. Na vertering van dit alles poepen ze een soort pasta uit die heel rijk is aan stikstof, fosfaat en kalium. Eersteklas compost dus. Vogels eten ook graag een wormpje. Dus ook vogels zijn de klos door deze opvolging van gebeurtenissen.

Het is ook niet ondenkbaar dat de goede bacteriën in onze longen en darmen ook door glyfosaat nadelig worden beïnvloed. In dat geval vermindert onze weerstand en zijn we vatbaar voor ziekten. Weinig is nog bekend van de effecten van cocktails van bestrijdingsmiddelen op de gezondheid. In Frankrijk is onderzoek gedaan naar Parkinson, dat erkend wordt als een beroepsziekte bij wijnboeren. Dat wordt in verband gebracht met het gebruik van insecticiden die het zenuwstelsel aantasten.

Boeren zijn verplicht om een groenbemester zoals gras te zaaien na de teelt van snijmais. Maar in het voorjaar moet dat weer weg. Wat is nu makkelijker om daarvoor de gifspuit te pakken? Waarneming.nl onderzoekt de schaal waarop dit (nog steeds) gebeurt en vraagt om waarnemingen van met glyfosaat bespoten velden door te geven. Die zijn makkelijk te herkennen aan de oranje kleur.

“Someday we shall look back on this dark era of agriculture and shake our heads. How could we have ever believed that it was a good idea to grow our food with poisons?” —Dr. Jane Goodall

Bronnen:

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/wat-doet-landbouwgif-met-onze-gezondheid-veel-vragen-zijn-nog-nooit-onderzocht~b4f0ed31/

Dave Goulson, De Tuinjungle