Develwandeling

Links op de foto de Pietermankerk  en de rechter foto toont de Kijfhoekkerk.

Gepubliceerd 18 maart 2021
Aart van Dragt

Een wandeling tussen twee kerkjes die aan de Devel staan (7 km).

De wandeling start bij het bezoekerscentrum ‘Het Weetpunt’ in het Munnikepark te Zwijndrecht. Daar bewonderen we de eerste bloeiende bomen van het arboretum dat ook een fraaie collectie vaste planten en bolgewassen heeft. Het park is in 1989 aangelegd. Er staan ± 200 verschillende soorten bomen in het arboretum, o.a. groepen eiken, beuken, kastanjes, robinia’s (acacia’s), berken, linden, sier-fruitbomen. Behalve de genoemde loofbomen staan er ook enkele soorten naaldbomen. Daarnaast is er een rijk assortiment aan struiken, een jarigen, (verwilderings-) bollen en vaste planten aangeplant. Een speciale vermelding verdient de kruidentuin en het in 1995 aangelegde rosarium.
Met name in het voorjaar als de bomen, vaste planten en bolgewassen bloeien is het park een bezoek aan het park zeer aan te bevelen.

We lopen verder langs de Devel, via het park de Hoge Devel, naar de Pietermankerk de eerste van de twee middeleeuwse kerkjes op de route. De oudste vermelding van de Pietermankerk dateert uit 1337. In de 15e eeuw werd het kerkje vergroot. Slingerend door parken en door het jonge natuur- en recreatiegebied het Develbos lopen we naar de Kijfhoekkerk die op een terp langs de Devel staat. Dit monumentale kerkje werd in 1368 gebouwd.

Het Develgebied heeft al een hele geschiedenis achter de rug. Uit bodemonderzoek is gebleken dat de oeverwallen van de Devel al rond het jaar 1000 bewoond werden door vissers, landbouwers en veehouders. In 1331 werd de Zwijndrechtse waard door de graaf van Holland, Willem III, bedijkt. Daarbij werd de Devel bij Groote Lindt en bij Kleine Lindt afgedamd.

In de twintigste eeuw viel door daling van het waterpeil in de polder de Devel voor een groot deel droog. In de bedding ging men groente telen. Toen in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw de behoefte aan natuur en recreatie steeg werden delen van de Devel ontgraven. Daar bleef het niet bij. Sinds het begin van deze eeuw is er steeds meer bos aangelegd tussen de Devel en het spoor van Kijfhoek. Voordat we bij de Kijfhoekkerk aankwamen hebben we al een wandeling gemaakt door dit nieuwe natuur- en recreatiegebied.

Van de Kijfhoekkerk lopen we langs de Devel terug richting Zwijndrecht. Al spoedig zien we links van ons een hoog gelegen terrein. Hier stond het klooster Eemstein, ongeveer op de plaats van de Munnikenhoeve. Dit klooster werd oorspronkelijk gesticht (1382) in het ambacht van de Eem, dat lag in het huidige Biesbosch. Maar tijdens de Sint-Elisabethvloed (1421) ging het klooster verloren. De monniken bouwden een nieuw klooster in Zwijndrecht. Dit werd in 1435 ingewijd. In 1572 werd het klooster Eemstein door de Watergeuzen verwoest. Niets bleef bewaard.
We vervolgen ons pad langs de Devel om terug te keren naar het uitgangspunt het Munnikepark.
U weet nu hoe het park aan zijn naam gekomen is.

De wandeling is een kleine 7 km lang. Start ’t Weetpunt Arboretum Munnikepark; Develpad 169; 3335 AR Zwijndrecht. Meer info zie https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/index.php/devel/

Meer over de Devel, zie: https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/devel/

Meer over Munnikepark, zie: https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/munnikepark/