Develwandeling

Een wandeling tussen twee kerkjes die aan de Devel staan (7 km).

Links op de foto de Pietermankerk, waarschijnlijk gebouwd in de tweede helft van de 15e eeuw op fundamenten uit de 14 eeuw en de rechter foto toont de Kijfhoekkerk. De eerste melding dateert uit 1338 en de kerk is in de 1500 vergroot. Beide kerken staan naast de Devel. Het Develgebied heeft al een hele geschiedenis achter de rug. Uit bodemonderzoek is gebleken dat de oeverwallen van de Devel al rond het jaar 1000 bewoond werden door vissers, landbouwers en veehouders. In 1331 werd de Zwijndrechtse waard door de graaf van Holland, Willem III, bedijkt. Daarbij werd de Devel bij Groote Lindt en bij Kleine Lindt afgedamd.

De wandeling start bij het bezoekerscentrum Het Weetpunt in het Munnikenpark te Zwijndrecht . Daar bewonderen we de eerste bloeiende bomen van het arboretum dat ook een fraaie collectie vaste planten en bolgewassen heeft.

Daarna lopen we langs de Devel , via het park de Hoge Devel , naar de Pietermanskerk. Slingerend door parken en natuur en recreatiegebied het Develbos lopen we naar de Kijfhoekkerk die op een stroomrug aan de Devel staat.  Vandaar wandelen we langs de Devel weer naar het bezoekerscentrum terug.

De wandeling is een kleine 7 km lang. Start ‘t Weetpunt Arboretum Munnikepark; Develpad 169; 3335 AR Zwijndrecht. Meer info zie https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/index.php/devel/