Zuidpolderwandeling Oost

Zuidpolder

Datum: 27 september 2018. Tijd: van 19:00 – 21:00 uur.

Historie van de Zuidpolder
De afgelopen jaren is de Zuidpolder te Barendrecht, ca. 170 ha groot, getransformeerd van landbouwgebied tot natuur- en recreatiegebied (110 ha), 30 hectare is nog in agrarisch gebruik. De recreatieboerderij Kleine Duiker heeft 20 hectare in gebruik en de begraafplaats De Ouden Dijck 7 hectare.

Aan de oostkant wordt de Zuidpolder begrensd door Heerjansdam (Ziedewijdse dijk en Noldijk) en aan de westkant door de Koedood en houdt dus niet op bij de A29 zoals sommigen denken. Aan de Noordkant is de Middeldijk de grens en aan de zuid kant de Achterzeedijk. Dwars door de polder loopt een historische watergang die in het oosten de Kleine Duiker wordt genoemd, in het middendeel heet het water de Groote duiker en in het westen de Gaatkesplas, die op oude kaarten staat vermeld als Zuidpoldersche Boezem. Ze is nu veel breder dan destijds.

Meer over de Zuidpolder, zie https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/zuidpolder-te-barendrecht/

Aanmelden niet meer mogelijk.