Zuidpolder te Barendrecht

De Zuidpolder een nieuw natuur en recreatiegebied

Historie van de Zuidpolder
De afgelopen jaren is de Zuidpolder te Barendrecht, ca. 170 ha groot, getransformeerd van landbouwgebied  tot natuur- en recreatiegebied (110 ha),  30 hectare is nog in agrarisch gebruik. De recreatieboerderij Kleine Duiker heeft 20 hectare in gebruik en de begraafplaats De Ouden Dijck 7 hectare.

beelden

Beelden van Leo Heerkens aan alle toegangswegen

Aan de oostkant wordt de Zuidpolder begrensd door Heerjansdam (Ziedewijdse dijk en Noldijk) en aan de westkant door de Koedood en houdt dus niet op bij de A29 zoals sommigen denken. Aan de Noordkant is de Middeldijk de grens en aan de zuid kant de Achterzeedijk. Dwars door de polder loopt een historische watergang die in het oosten de Kleine Duiker wordt genoemd, in het middendeel heet het water de Groote duiker en in het westen de Gaatkesplas, die op oude kaarten staat vermeld  als Zuidpoldersche Boezem. Ze is nu veel breder dan destijds.

Verbindingsroute
De Zuidpolder is ook een belangrijk verbindingsroute die verschillende gebieden met elkaar verbindt. De Blauwe Verbinding voert schoon water van het Waaltje door de Zuidpolder, de Koedood naar het Zuiderpark en mondt uit in de Waalhaven. Met een kano kan men de verschillende gebieden bezoeken.

Ook de wandelaar, de fietser of skater kan gebruikmaken van de doorgaande verbindingen. In de Zuidpolder staat deze oost-west verbinding garant voor maximale afwisseling omdat de kavels noord-zuid gericht zijn en alle een aparte bestemming hebben gekregen. Zo ziet men op korte afstand een bosstrook, bloeiend grasland, rietvelden als een soort coulissen landschap. Tegelijkertijd is het ook  een ecologische verbindingsroute waar flora en fauna gebruik van kunnen maken.

Zuidpolder

Zuidpolder

Klimaatbuffer
Het gebied bevat veel mogelijkheden om tijdelijk water op te vangen. Het vormt een soort waterreservoir voor zijn omgeving. In natte tijden wordt het water opgevangen en gebufferd.

Het peil kan 20 cm worden verhoogd zodat in droge tijden IJsselmonde niet afhankelijk is van de Oude Maas. Het verzilten van rivierwater in tijden dat de waterafvoer minder is vormt een probleem. En de  voedselrijkdom  van het rivier water zou een algenbloei kunnen veroorzaken daarom wordt relatief  schoon water uit het Waaltje ingelaten. De Kleine Duiker (vroeger ook deels de Kromme Duiker genoemd) voert het water door het gebied.

De historische watergang is flink verbreed om een natte zones te creëren.  Via een pomp kan het zuidelijke deel van de polder van water worden voorzien, uit eindelijk vloeit het water weer in de Kleine Duiker. Als het water onder de 3e Barendrechtseweg door stroomt heet het water op eens de Groote Duiker. In dit deel van de polder zijn nog niet alle benodigde gronden verworven. Er zijn procedures in gang gezet om de aangrenzende gebieden te verwerven. Nu al is een groot gebied gerealiseerd. Het zal nog enige tijd duren voor het totale project is afgerond.

Lees hier de interessante historie over de Begraafplaats Den Ouden Dijk, zie https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/den-ouden-dijck/