Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Milieu

voorzittershamer1De leden van de werkgroep Ruimtelijke Ordening en Milieu richten zich op het beleid ten aanzien van ruimtelijke indelingen en milieu.

Bestemmingsplannen, groenstructuurplan, inrichtingen en beheerplannen natuur- en recreatiegebieden, herinrichtingsplan IJsselmonde zijn enige voorbeelden van pittige maar evenzo toch boeiende kost. Na bestudering van de rapporten brengen zij een schriftelijke reactie uit met daarin suggesties voor eventuele verbeteringen.

Jaarverslag Ruimtelijke Ordening en Milieu over 2018

Jaarverslag Ruimtelijke Ordening en Milieu over 2018

Jaarverslag Ruimtelijke Ordening over 2017

Natuurlijk hebben we als werkgroep nog de nodige wensen:
Uitbreiding van het aantal actieve werkgroep-leden
Per gemeente tenminste een vertegenwoordiger in de werkgroep.

Voor vragen en  informatie: info@natuurvereniging-ijsselmonde.nl