Voorwoord dec 2022

Beste natuurvrienden- en vriendinnen

Op 10 december was alweer de laatste jubileumactiviteit in het kader van ons 50-jarig bestaan. Water Natuurlijk Hollandse Delta bood ons een boom aan. Die middag waren we met een flinke groep belangstellenden voor de huldiging van de eik. Nou ja, eikje. We moesten goed kijken om de zaailing te kunnen zien staan, maar de adoptie van deze boom past perfect in de doelstelling van de NVIJ om natuur te beschermen waar mogelijk. Beter dan de grond daar kaal frezen om een eigen boom te planten. Joost Kievit bood de boom aan. Ik nam namens de NVIJ het cadeau in ontvangst.

De partytent was zeer in trek. Daar konden we kiezen uit warme Glühwein of eveneens warme chocolademelk. Netty Wermeester verzorgde een leuke bomenexcursie door de kasteeltuin. Onderweg zagen we heel veel paddenstoelen.

Naast het Kasteel van Rhoon staat voortaan onze jubileumeik. Voorzien van een gegalvaniseerd hekwerk om hem te beschermen. Met een eikenhouten bord erop. Dat bord komt dichter langs de weg te staan met een QR-code erop. Met die code kun je naar onze website en het verhaal van deze eik lezen. De link is: https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/jubileumboom/. Aan de pagina wordt nog gewerkt.

Wil je zelf een kijkje nemen? Ga dan bij het Kasteel van Rhoon de brug over naar de ingang. Bij de ingang ben je al te ver! Net over de brug, aan de rechterzijde staat de boom. We hopen dat het een mooie grote eik gaat worden. En dat over 50 jaar een jubileumbijeenkomst zal worden georganiseerd door leden van de vereniging.

Digitale nieuwjaarswens
Ook dit jaar sturen we namens het bestuur weer aan alle leden een kerst- en nieuwsjaarswens. In tegenstelling tot voorgaande jaren, hebben we deze keer voor een digitale variant gekozen. Steeds meer organisaties om ons heen kiezen voor deze variant. Voor het bestuur scheelt het een enorme hoeveelheid werk. En ook aanzienlijk in de kosten. Dat geld besteden we dan liever aan de doelstellingen van onze vereniging.

Programma 2023

In oktober zijn Christa en ik om tafel gaan zitten om een activiteitenschema voor 2023 op te stellen. Dit concept hebben we aan alle werkgroepcoördinatoren gestuurd. Ondertussen heeft elke werkgroep zijn jaarvergadering gehad. Waar van toepassing, hebben leden van de werkgroepen hun activiteiten toegevoegd aan dit schema. Ook hebben zij invulling gegeven aan de voorgestelde activiteiten uit het concept.

Het resultaat mag er zijn: een goed gevuld programma voor 2023. In deze nieuwsbrief en op de website plaatsen we de aankondigingen. Voor de maand januari staan er al een aantal leuke activiteiten op het programma. Ik hoop dat we elkaar daar weer in een goede gezondheid mogen ontmoeten!

Vanaf deze plek wens ik je alvast prettige feestdagen en een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar!

Met natuurvriendelijke groet,

Hans Olthoff

voozitter