Vogelexcursie in de Crezéepolder

Zaterdag 8 april vindt er een excursie naar de Crezéepolder plaats. In dit getijdengebied stroomt de rivier de Noord 2 keer per dag binnen. Wanneer de slikplaten droogvallen komen uiteenlopende vogels er foerageren. Denk hierbij aan diverse steltlopers zoals grutto’s en kluten. Ook zie je er kieviten, zwanen en ganzen. Wat we nog meer zullen aantreffen is een verrassing, want zo werkt de natuur. 

Hou wel rekening met het kiezen van uw schoeisel. De paden die we bewandelen kunnen modderig zijn. Indien u een verrekijker heeft, is het zeker aan te raden deze mee te nemen. 

De excursie wordt verzorgd door Suzan Örsçek. We verzamelen om 11.00 uur op de Parkeerplaats aan de Oost-Molendijk aan de zijde van de A15 (P1 op de kaart). De verwachte duur van de wandeling is ongeveer 2 uur. Om aan deze excursie te kunnen deelnemen, is aanmelden vereist.

    (verplicht)

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vlag.