Voorwaarden

Deelname aan onze activiteiten is op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. Overweeg daarbij het volgende:
Mocht er vanwege uw gezondheid of om een andere reden een verhoogd risico zijn dat (iemand van)  de groep beperkt wordt, neem dan in overweging om niet mee te gaan/ga dan niet mee.

Houd er rekening mee dat de mobieltjes in het veld wel eens geen bereik kunnen hebben en dat we moeilijk of slechts tegen hoge kosten bereikbaar zijn voor hulpdiensten. Neem overigens altijd uw (opgeladen) mobiele telefoon mee.