Voorwaarden

Deelname aan onze activiteiten is op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

Elke aansprakelijkheid van de vereniging, bestuursleden, coördinatoren, leiding of vrijwilligers wordt uitgesloten.

Mocht u ermee bekend zijn dat er vanwege uw gezondheid of om een andere reden een verhoogd risico is, dat de activiteit door uw deelname beperkt wordt of misschien zelfs afgebroken moet worden, dan kunt u helaas niet mee: houd er rekening mee dat in het veld de mobieltjes vaak geen bereik hebben, hulpdiensten ons moeilijk of slechts tegen hoge kosten of zelfs helemaal niet kunnen bereiken en dat de andere deelnemers graag een normale excursie/activiteit hebben. Doe het hen en de leiding niet aan.

Neem altijd uw (opgeladen) mobiele telefoon mee en zet die aan vanaf het moment dat u van huis vertrekt totdat u weer thuis bent.

Controleer vlak tevoren zelf de corona-maatregelen en adviezen die van overheidswege zullen gelden en houdt u daaraan.

Eventuele boetes die de vereniging moet betalen, zijn voor rekening van degene(n) wiens gedrag die boete veroorzaakt heeft.

Houd in het veld altijd de leiding in de gaten. Deze bepaalt het tempo en de route.

De activiteit kan ter plekke afgelast of afgebroken worden bij gevaarlijke weers- of andere omstandigheden.

Bij twijfel of vragen kunt u tevoren contact opnemen met de leiding.

Voor de gidsencursus worden uw gegevens gedeeld met Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, omdat zij de coördinatie van deze cursus verzorgen.