Verkenning van natuurgebied De Zaag (5.4 km)

Aan de rand van het eiland IJsselmonde ligt in de Nieuwe Maas het eiland De Zaag. Met een brug is het eiland verbonden met de Krimpernerwaard. Het Zuid Hollands landschap is de beheerder van het gebied dat in 2016 een ingrijpende wijziging heeft ondergaan. Tijd voor een nieuwe verkenning . We maken een wandeling van 5.4 km door dit prachtige gebied.

De Zaag is voor veel natuurliefhebbers nog een vrij onbekend gebied. Voor 2.3 miljoen is het gebied heringericht. Door de brede rietvelden is een geul gegraven. Nieuwe wandelpaden en bruggen maken een wandeling langs de rivier aantrekkelijk. Met de komst van een vogelkijkhut en een uitkijktoren verwacht men recreanten te trekken. De uitkijktoren en de recreanten zijn er nog niet. Voor de natuurliefhebber de gelegenheid om dit gebied nu te ontdekken.

Nadat de zandplaat in de rivier in 1894 was ingepolderd is ze tot 1918 als griend in gebruik geweest. In dat jaar werd aan de oostzijde het 1e Balkengat gegraven om aldaar balken te laten wateren wat de duurzaamheid van het hout bevorderd. Dit gat is in 2016 opgevuld met grond die vrij kwam met de eerder genoemde geul . Ten westen van het Balkengat ligt een ruig begraasd weiland met bomen en struiken genaamd de Kleine Zaag. Deze zomerpolder werd in 1935 ontgrond t.b.v. de zandwinnig en het grote gat werd na 1945 weer volgestort met puin en klei en opgespoten met een laag zand. Hierop heeft zich aan de noordelijke kant een spontaan wilgenbos ontwikkeld.  Het wilgenbos bevat veel dood hout en het is ook niet zo verwonderlijk dat de grote bonte specht hier broedt.  Vanaf een strandje is er een prachtig gezicht op de dicht bebouwde oever van Slikkerveer.

In het weiland groeien overal meidoorns. Van onderen zijn ze smal en worden ondanks hun stekels toch door de runderen beknabbeld. Iets hoger groeien ze breder uit. Behalve een enkele vlier en rimpelroos zien geen andere struiken kans om op te groeien. De begrazingsdruk is blijkbaar goed gekozen.  Aan de noordkant is een bosrand waar door een heerlijke wandeling is te maken. Ik heb die middag genoten van de stilte, van de spontane natuur en wat mij opviel was het ontbreken van mensen.

Afgebeelde wandeling 5.4 km Natuurgebied De Zaag Toegang Zaag 1 Krimpen aan de Lek.
Het is vrij wandelen op wegen en paden. In Natuurgebied De Kleine Zaag moeten ivm grazende runderen de honden aan de lijn.

Voor meer informatie over De Zaag, zie https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/de-zaag-te-krimpen/