De Zaag te Krimpen

Aan de rand van het eiland IJsselmonde ligt in de Nieuwe Maas het eiland De Zaag. Het eiland is met een brug verbonden met de Krimpernerwaard. Het Zuid Hollands landschap is de beheerder van het gebied dat in 2016 een ingrijpende wijziging heeft ondergaan. Tijd voor een nieuwe verkenning . We maken een wandeling van 5.4 km door dit prachtige gebied.

De Zaag is voor veel natuurliefhebbers nog een vrij onbekend gebied.
In 2017 is het gebied heringericht. Door de brede rietvelden is een geul gegraven. Nieuwe wandelpaden en bruggen maken een wandeling langs de rivier aantrekkelijk. Met de komst van een vogelkijkhut en een uitkijktoren verwacht men recreanten te trekken. De uitkijktoren heeft vorm van een beverburcht. Daar ligt een prachtig begraasd gebied “De Kleine Zaag” waar een mooie rondwandeling is te maken.


Het ‘Zaegje’ was rond 1600 een eilandje dat bijna tegen de buitendijkse gronden van Huys ten Donck lag. Door de stroming verplaatste het zich naar de noordelijke oever. Omstreeks 1800 was het met enkele andere platen samengegroeid tot één groot eiland de Zaag. In 1894 werd ze omkaad en is tot 1918 als griend in gebruik geweest en daarna omgezet in weiland. In 1918 werd aan de oostzijde het 1e Balkengat gegraven om aldaar balken te laten wateren wat de duurzaamheid van het hout bevorderd. Decennia lang stond op het eiland een grote houtzagerij.

Het gat aan de oostpunt van eiland is in 2016 opgevuld met grond die vrij kwam met de eerder genoemde geul . Ten westen van het 1e Balkengat ligt een ruig begraasd weiland met bomen en struiken genaamd de Kleine Zaag. Deze zomerpolder werd in 1935 ontgrond t.b.v. de zandwinning en het grote gat werd na 1945 weer volgestort met puin en klei en opgespoten met een laag zand. Hierop heeft zich aan de noordelijke kant een spontaan wilgenbos ontwikkeld.  Het wilgenbos bevat veel dood hout en het is ook niet zo verwonderlijk dat de grote bonte specht hier broedt. Vanaf een strandje is er een prachtig gezicht op de dicht bebouwde oever van Slikkerveer.