Van de Hooge Nesse naar Slobberoord 7.5 km

Een wandeling van de Hooge Nessepolder naar Slobberoord en terug.

Een zeer afwisselde wandeling langs de Oude Maas. We beginnen bij de Hooge Nesse polder in de gemeente Zwijndrecht, dit recreatiegebied is door Rotterdam jarenlang gebruikt als stortplaats voor havenslib.

In 2012 heeft de gemeente Rotterdam de 72 hectare grote polder overgedragen aan gemeente Zwijndrecht. De bestemming werd natuur- en recreatiegebied. De natuur had niet gewacht op plannenmakers maar ging onmiddellijk aan de slag en heeft het terrein inmiddels in een ruig natuurgebied herschapen.

Over graspaden wandelden we door een vrij dicht wilgenbos naar een meer open terrein met grote rietvelden. Hier en daar was een poging gedaan om de natuur wat bij te sturen. De rust en ruimte maakten een grote indruk op ons. Wie spectaculaire natuur verwacht kan beter een ander gebied opzoeken. Maar wie oog heeft voor natuurontwikkeling is hier aan het goede adres.

Van dit hoog gelegen terrein dalen we af en lopen langs de Oude Maas naar het havenkanaal van Develsluis. Naast het havenkanaal ligt het ontoegankelijk oude griend Slobberoord.

Onderweg zien we het nieuwe 11 hectare grote landgoed Buitenland, gelegen op het grondgebied van Heerjansdam. Pas na de Watersnoodramp in 1953 is deze polder bedijkt. Het land lag dus buitendijks, daarmee is de naam verklaard. Op het landgoed staan meerdere huizen ruim omgeven door groen. Het terrein is grotendeels toegankelijk via bijna 2 kilometer verharde en onverharde paden. Wij volgen onze weg naar Develsluis. Bij het in 1969 buiten gebruik gestelde stoomgemaal uit 1883, ligt aan de andere kant van de dijk, de voormalige haven. De loswal, waar de bieten bestemd voor de suikerfabriek in Puttershoek werden aangevoerd, is verdwenen. Ooit meerden hier de beurtschippers af, die tussen de steden Rotterdam en Dordrecht heen en weer voeren. Ook werd vlas uit alle delen van het land hier aangevoerd en om verwerkt te worden. De toegang bij de Oude Maas is in 1969 bij de aanleg van de Deltadijk afgesloten. Het havenkanaal is een herinnering aan tijden dat hier de schepen nog aan en afvoeren.

We zagen al tijdens onze wandeling langs het havenkanaal de wilgen van het oude griend Slobberoord. Op een oud ANWB-bord bij het gemaal van Develsluis lezen we dat men er de volgende vogelsoorten waarnemen: blauwborst, karekiet en rietgors maar ook bijzondere soorten als roerdomp en porceleinhoen. De griend is inmiddels helemaal verwilderd. Het wacht op een nieuwe beheerder.

Via de smalle dijk die eerst Develsluis heet en daarna Lindtse dijk lopen we terug naar de Hooge Nesse. Kijk eens naar de huizen en zie de gevolgen van de dijk verhoging na de Watersnoodramp van 1953. De dijk is een halve meter verhoogd waardoor sommige ramen uitzicht bieden op de schoenen van de passanten.

De dijk voert ons door een open landelijk gebied zoals je op het eiland IJsselmonde bijna niet meer ziet. Een zwerm boerenzwaluwen scheert door de lucht, ze nestelen hier in een van de boerenschuren nabij de dijk. Als we bijna bij de Hooge Nesse terug zijn wordt de landelijke rust verstoord door een lange trein die met veel geraas de tunnel inrijdt om straks aan de andere zijde van de Oude Maas in de Hoekse Waard weer boven de grond te komen.
Nog een laatste stukje over de Hooge Nesse door het wilgenbos en we zijn bijna bij ons beginpunt van de wandelroute.

Start Hotel Ara Zwijndrecht: Veerweg 10, 3336 LM Zwijndrecht

Gepubliceerd maart 2021
Aart van Dragt

Meer over de Hooge Nessepolder, zie https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/hooge-nessepolder-te-zwijndrecht/