Slobberoord

slobberoordDevelhaven en Slobberoord in de Zwijndrechtsewaard:

Bij het in 1969 buiten gebruik gestelde stoomgemaal (uit 1883) bij de Develsluis, ligt aan de andere kant van de dijk, de voormalige haven. De loswal waar de suikerbieten voor Puttershoek werden aangevoerd om verwerkt te worden is verdwenen.

Ooit meerden hier de beurtschippers af, die tussen de steden Rotterdam en Dordrecht heen en weer voeren. Ook werd vlas uit alle delen van het land hier aangevoerd en om verwerkt te worden. De toegang bij de Oude Maas is in 1969 ivm de Deltawerken afgesloten. Maar het havenkanaal bleef als herinnering.

De wilgen op de foto maken deel uit van de griend van Slobberoord. Volgens een ANWB bord bij het gemaal kan men er de volgende vogelsoorten waarnemen: blauwborst, karekiet en rietgors maar ook bijzondere soorten als roerdomp en porceleinhoen. De griend is inmiddels helemaal verwilderd.

Wandeling van Hooge Nessepolder naar Slobbeoord en terug: https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/van-de-hooge-nesse-naar-slobberoord-7-5-km/