Reijerpark

In het Reijerpark zijn 287 verschillende soorten en variëteiten bomen aangeplant

Het park is opgezet als een soort arboretum, een bomentuin. Er zijn heel veel soorten bomen en struiken geplant, voornamelijk gecultiveerde en exotische houtachtige gewassen. Een landgoedeigenaar was circa tweehonderd jaar geleden zeker vol trots als hij zijn pas aangeplante Chinese notenboom ofwel Ginkgo kon laten zien. Als je zo’n bijzondere boom kon veroorloven had je veel geld en veel relaties. Deze bomen waren bijzonder zeldzaam en kostbaar. Vandaag kan iedereen die zo’n boom uit verre streken aan wil planten bij vele kwekers en tuincentra terecht. Nederlandse kwekers hebben tegenwoordig zo’n 3000 soorten en variëteiten houtachtige gewassen in hun assortiment. Inheems zijn er circa 45 soorten. Bomen uit andere delen van de wereld met een soortgelijk klimaat gedijen echter ook in ons land. Het aardige is dat sommige soorten voor de ijstijden ook in onze streken voorkwamen. In Europa zijn ze door de komst van het ijs uitgestorven. Elders in de wereld hebben ze zich tot vandaag de dag kunnen handhaven. Bomen van over de hele wereld, maar wel bij voorkeur afkomstig van ongeveer de zelfde breedtegraad, zijn hier aangeplant en kunnen hier gedijen.

Toen in 1978 het 40 ha. grote park (waarvan de helft bestaat uit sportvelden) werd aangelegd was het dan ook niet bijzonder kostbaar daar een zeer rijk assortiment bomen te planten. Er werden 287 soorten en variëteiten aangeplant. Nu kan iedereen genieten van de Chinese moerbeiboom met wiens bladeren de zijderupsen gevoerd worden. En wat te denken van de zuidelijke beuk (Nothofagus Antarctica) uit het zuiden van Chili en die dus afkomstig is van het zuidelijk halfrond. Hier toont ze ’s zomers haar bladeren terwijl het dan in Chili winter is! Verder staan er o.a. een doodsbeenderenboom, Chinese zakdoekjesboom, een amberboom wiens bladeren bij kneuzing een heerlijk aromatische geur afgeven. Daarnaast 20 verschillende populieren, 17 soorten robinia’s, 23 verschillende eiken en 27 esdoornrassen. Verschillende boomsoorten hebben purper gekleurd blad zoals een aantal soorten esdoorns en er is zelfs een purper gekleurde treurbeuk aangeplant. Vele soorten zullen met de tijd steeds waardevoller worden omdat een boom met het verstrijken van de jaren steeds meer zijn eigen karakter toont. Het Reyerpark is een park met een grote toekomst..

reijerparkSinds een natuurlijker groenbeheer werd ingevoerd wordt ook het maaien op een andere manier gedaan; niet elke plek wordt even vaak gemaaid, kunnen er bepaalde graslandplanten gaan groeien. Nu treffen we hier en daar soorten als heelblaadje, fluitenkruid, smeerwortel, boerenwormkruid, witte en paarse dovenetel enzovoorts aan.

In de paddenpoel achter de grote vijver zijn nog geen parende padden gezien. Er is ook nog permanente aanwezigheid van de groene kikker geconstateerd. De kleine watersalamander krijgt wel kleintjes in de poel. Bruine kikkers en de gewone padden komen overal in het park voor. In de paddenpoel komen ook nog verschillende plantensoorten voor. Naast de al genoemde water- en oeverplanten treffen we waterweegbree, biezen en zeggensoorten aan.

Veel voorkomende vogelsoorten in het park zijn: Broedvogels: ekster, (Vlaamse) gaai en bonte specht. Passanten: groene specht, nachtegaal en wielewaal. Kleine zangers: Tjiftjaf, fitis, kool en pimpelmees. Broedvogel soms: buizerd, ransuil, sperwer, torenvlak, lijsterachtigen, koperwiek en kramsvogel.

Sommige vogelsoorten zijn passanten in de nazomer en in de winter. Dat wil zeggen dat ze op doortocht naar het Zuiden (en in het voorjaar op weg naar het Noorden) even in Nederland stoppen.

Tip. Er zijn twee wandelroutes beschreven:
* Een bomenroute rond de grote vijver en een natuurwandeling.
* De vele uitheemse boomsoorten tonen in de herfst vaak een bijzondere kleurenpracht!