Vorming Landschapspark Het Buijtenland van Rhoon

Niet iedereen zal weten waar Het Buijtenland van Rhoon ligt. Het ligt grofweg ten oosten en ten zuiden van Rhoon. Het gebied ten oosten van Rhoon (tussen Rhoon en Portland) is kleinschaliger ingericht dan het zuidelijke deel. Hier vindt u langgerekte polders; in de Zegenpolder, Molenpolder en Portlandpolder vindt grootschalige landbouw plaats. Waarom? Het gebied […]

Lees verder


Wat weten we van de Essentaksterfte?

De gewone es (Fraxinus excelsior) wordt in snel tempo aangetast door de essentaksterfte. Ongeveer 5 procent van de Nederlandse bomen bestaan uit deze inheemse boomsoort. De es is belangrijk vanuit het oogpunt van de biodiversiteit. Zo’n  100 soorten planten, mossen en insecten zijn specifiek afhankelijk van de es. Essentaksterfte wordt veroorzaakt door de invasieve schimmel […]

Lees verder