Het is weer zover…

Dinsdag 30 april. Voor een boodschap  onderweg naar Rotterdam. Als ik over de Benedenrijweg naar de van Brienenoordbrug  fiets, zie ik ter hoogte van IJsselmonde een zware trekker de dijkhelling maaien.  

Er wordt gewerkt met een maaibalk. De vegetatie werd niet geklepeld. Bij het klepelen  wordt het gras, planten en alles wat daarin leeft verhakseld en blijft liggen om te verteren. Verterend maaisel verhoogt de voedselrijkdom van de bodem , hiervan  zou het gras profiteren en  andere planten doen verdwijnen. Gevolg; minder bloemen, minder voedsel voor insecten en minder voedsel voor  vogels en vleermuizen die insecten eten. 

Elders op de dijk staan paardenbloemen, pinksterbloemen en boterbloemen te bloeien.  Ook zie ik de eerste wilde margrieten bloeien. Een goed beheerde dijk is een lust voor het oog.  
Maar ook belangrijk voor dieren omdat een dijk veel gebieden met elkaar verbindt.

Op dit moment is er veel aandacht voor bijen. Bijen zijn o.m. onmisbaar bij de voedselproductie.
Naast de honingbij huizen in ons land ruim 350 soorten wilde bijen.  Met veel soorten wilde bijen gaat het niet goed. Dat zijn vooral de specialisten die voor hun voedsel van enkele soorten planten afhankelijk zijn. En het zal niet verbazen dat het juist vaak met de planten die van zo’n schaarse wilde bijensoort afhankelijk zijn ook niet goed gaat. Niet alleen voedsel is voor de wilde bijensoorten belangrijk maar ook  moet er nestgelegenheid zijn voor de bijen. Wilde bijen nestelen, afhankelijk van de soort, in de grond, tussen de vegetatie, in holle stengels of in boomholtes.

De Universiteit van Wageningen heeft onderzocht welke plantensoort het meest bezocht werd door wilde bijen. Het blijkt dat 107 van de 339 bijensoorten zijn waargenomen op de gewone paardenbloem! De universiteit heeft een lijst van plantensoorten opgesteld waarmee gemeenten hun voordeel kunnen doen als ze een bloemrijke berm willen inzaaien om daarmee een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit.

Als ik terug fiets zie ik dat een andere trekker het maaisel verzamelt en verpakt in grote rollen. 
Toch ben ik niet blij. Er is  veel te vroeg gemaaid. Alles staat nog volop in bloei. De meeste  planten hebben nog geen tijd gehad om hun zaad te laten rijpen. Het maaisel wordt afgevoerd voordat  de zaden, insecten (rupsen) uit het maaisel in de bodem zich hebben kunnen verspreiden.
Helaas laat het Waterschap de Hollandse Delta nog niet blijken zich te realiseren  dat zij als groot grondgebruiker ook een maatschappelijke verantwoordelijk heeft voor het behoud van de biodiversiteit. 
Aart van Dragt