Excursie vogelwerkgroep Sophiapolder

Foto: Elly Wingelaar

Op zaterdagmiddag 29 juni van 12.00 uur tot ongeveer 16.00 uur staat er een excursie gepland van de Vogelwerkgroep IJsselmonde naar de Sophiapolder. Onder leiding van Laurens van der Wind wordt dit zoetwatergetijdengebied bezocht. Het eiland in de Noord is het broedgebied van een grote kolonie visdieven, kokmeeuwen, stormmeeuwen en kluten, die veilig op de dijk tot broeden komen. In deze tijd van het jaar zijn meestal veel jongen te zien die zich op het eiland te goed doen aan het vele voedsel wat beschikbaar is op het slik. Daar zijn ook de eerste kemphanen en grutto’s weer aanwezig, die teruggekeerd zijn van hun broedgebieden. Lepelaars die in de Delta hun jongen hebben grootgebracht gebruiken ook de Sophiapolder vaak als opvetplaats om de trek naar het zuiden te maken. Boven het slik (of met hoog water de plas met water) foerageren honderden oever-, gier-, boeren- en huizwaluwen.
Juni is bovendien de maand van de krakeend, verreweg de talrijkste soort in deze tijd van het jaar. Krakeenden komen massaal naar de Sophiapolder om veilig te kunnen ruien. Ten slotte is het altijd een eiland van verrassing en zijn de dijken altijd een spannende plek voor in de regio zeldzame insecten, zoals de rivierrombout of weidebeekjuffer.
Een goed plan dus van de Natuurvereniging om naar de Sophiapolder te gaan.
Deze excursie is gratis, maar graag tevoren wel nog even aanmelden door het invullen van onderstaand formulier. Er kunnen een beperkt aantal deelnemers mee de polder in.
Denk ook aan een paar goede wandelschoenen en een verrekijker als u die heeft.

We stappen op bij de opstapplaats van het voetveer, langs de Veersedijk 301 in Hendrik-Ido-Ambacht. Het voetveer is gratis. Er is wel een fooienpot aanwezig.

    (verplicht)

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van ster.