Eurobirdwatch in de Crezéepolder

Beleef de vogeltrek aanstaande zaterdag met Euro Birdwatch 2017

Op zaterdag 30 september neemt Vogelwerkgroep IJsselmonde deel aan de internationale vogelteldag, Euro Birdwatch. In meer dan 35 landen in heel Europa worden op hetzelfde moment vogels geteld. Onder coördinatie van Vogelbescherming Nederland gebeurt dit op meer dan 150 telposten in ons land. Vogelwerkgroep IJsselmonde staat vanaf 9.00 uur bij de telpost in de Crezéepolder te Ridderkerk. En u kunt daar bij zijn!

Het najaar is begonnen en dat is ook te merken aan de vogels. De trekvogels zijn massaal aan het migreren. De laatste zomergasten verlaten ons land, terwijl de eerste overwinteraars arriveren. Dit wordt nog eens aangevuld met soorten die Nederland slechts als tussenstop gebruiken. Jaarlijks trekken miljoenen vogels van hun broedgebieden naar warmere streken om de winter door te brengen.

De Crezéepolder is een zeer geschikt gebied om de vogeltrek live te volgen. De voormalige polder is heringericht tot getijdengebied. Via een verbinding met de rivier stroomt nu dagelijks water in en uit. Honderden watervogels hebben het gebied vanaf dag één gevonden. Op dit moment worden dagelijks verschillende soorten steltlopers waargenomen die hier een tussenstop maken. Ze vullen snel hun vetreserves aan om de lange te kunnen maken. Daarnaast arriveren ook de eerste eenden die in het hoge noorden gebroed hebben, zoals Wintertaling, Smient en Pijlstaart. Zij zullen hier overwinteren.

Tijdens Euro Birdwatch vertellen de vogelaars van de Natuurvereniging u over welke trekvogels te zien zijn. Ze geven u een inkijkje in de fascinerende reis die de trekvogels maken. Het is elk jaar weer een verrassing wat we te zien krijgen. Het internationale evenement wil de vogeltrek onder de aandacht brengen bij het brede publiek door het fenomeen in het veld te beleven. Daarnaast is het een mooie momentopname van de vliegbewegingen van vogels door heel Europa. Kom gerust een kijkje nemen.

U bent welkom bij het kijkscherm midden in de Crezéepolder. Zo staat u midden tussen de honderden vogels in het gebied. Tussen 9.00 uur en 12.00 uur worden hier de trekvogels geteld.

Meer lezen over de Crezéepolder: https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/crezeepolder/