Crezéepolder

dsc00930-800x600Eindelijk was het dan zover. Op woensdag 16 november 2016 is een deel van de buitendijk van de Crezéepolder weg gegraven en sindsdien kan het rivierwater vrij de Crezéepolder in en uitstromen.

Daar is een lange fase van plannenmaken aan vooraf gegaan.  Om even het geheugen op te frissen: Het was in 2008 dat de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan voor de Crezéepolder goedkeurde en daarmee mocht de landbouwpolder worden omgevormd tot natuurgebied. Het laatste stuk grond werd in 2010 verworven. Toch duurde het nog tot 2014 voordat men aan het werk ging met als resultaat dat nog net in 2016 het rivierwater weer wordt toegelaten.

 

dsc00936-800x600

 

De nieuwe Crezéepolder (72 ha)  zal in een grote behoefte voorzien. Uit een TNS NIPO-onderzoek blijkt dat 7 op de 10 Zuid-Hollanders de aanwezigheid van natuur en groen in hun directe woonomgeving  belangrijk te vinden. Natuur is een taak die de overheid voornamelijk naar de provincies heeft overgeheveld. Van  de Zuid- Hollanders vindt 68 procent het zorgelijk dat er zo weinig groen is in hun provincie. Zuid-Holland geeft per inwoner het minste uit aan natuur; 18 euro. Friesland geeft 103 euro per inwoner aan natuur uit. Van alle grote steden heeft Rotterdam het minste groen in zijn omgeving. Groen in de woonomgeving is van belang voor de gezondheid van de mens. Dus alle reden om daar wat aan te doen. Als er zo weinig geld beschikbaar is, is het verstandig te kijken  of er niet meer potjes met geld beschikbaar zijn. Als dat lukt, dan juichen we over een win win situatie. En daar lijkt het op bij het project Crezéepolder.

Wie herinnert zich nog de kreet “Ruimte voor rivieren”? Het plan is, om in tijden van grote wateraanvoer, het water meer ruimte te bieden, waardoor de aanwas vertraagd en afgevlakt wordt. Dit idee is overgenomen in de plannen van Delta-natuur, waar de Crezéepolder onderdeel van uit maakt.

De natuurliefhebber heeft even geduld moeten hebben, maar eindelijk is het dan zover . Dichtbij de grote stad zal zich een dynamisch natuurgebied ontwikkelen waar het water op het ritme van eb en vloed in- en uitstroomt. Vanaf de hoger gelegen wandelpaden zal de wandelaar uitzicht hebben op een gebied met wilgenbossen, slikplaten, riet en biezenvelden.

De nieuw ingerichte Crezéepolder  maakt deel uit van een veel groter natuurgebied. In de allereerste plaats, de Ridderkerkse Gorzen en Griend, de Donckse Griend en Stormpoldergriend en de Sophiapolder waar de natuur zich al een aantal jaren heeft kunnen ontwikkelen. In  een iets wijder perspectief maakt ook de Molenboezen van Kinderdijk deel uit van dit gebied. Voor moerasvogels is het naar al die gebieden maar een klein stukje. Doordat alle (kleine) gebieden te samen een groot gebied zijn, kunnen ook meer kritische soorten hier aan hun trekken komen.

Trekvissen hebben behoeft op de plaatsen waar zout en zoet water met elkaar mengen een tijdje uit te rusten om zich aan te passen alvorens verder te trekken. Ze zoeken de luwte buiten de stroomgeul van de rivier en zwemmen  een kreek  in, dat kan de Crezéepolder  zijn. Daar zien we als mensen niet zoveel van. Meer zien we van vogels die voortdurend trekken op zoek naar rust en voedselgebieden. Het tij zal steltlopers tijdelijk van de slikplaten  verjagen. Grauwe ganzen gaan op zoek naar grazige weiden zoals bij het Waalbos om ‘s avonds weer terug te keren om op een flinke plas in de Crezéepolder te rusten.

Het water zal ook zorgen dat zaden uit de aangrenzende natuurgebieden worden aangevoerd. Deze planten zullen zich snel vestigen in de Crezéepolder. Mogelijk dat op langere termijn stroomdalplanten op zanderige oeverwallen bloeien.

In de eerste jaren zullen de veranderingen groot zijn. Hoe het zich precies zal ontwikkelen is nog een vraag. Een reden voor de wandelaar om hier regelmatig terug te keren.

Meer lezen over de Crezéepolder: https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/crezeepolder/

 

‘OpenStreetMap-auteurs’

Hierbij een kaart met daarop de parkeerplaatsen (P1,P2 en P3) en de vogelkijkhutten (* 1 en *2 in het rood aangegeven).