Crezéepolder 4 km

Gepubliceerd 3 juni 2021
Aart van Dragt

Het natuurgebied de Crezéepolder is populair bij veel recreanten maar in het bijzonder bij vogelliefhebbers. Als er een bijzondere vogel is gespot gaat het als een lopend vuurtje rond en in een mum van tijd staan talrijke vogelaars met hun kijkers en telescopen opgesteld, opgetogen speurend naar deze buitenkans.

De 72 hectare grote Crezéepolder is een voormalige landbouwpolder die werd teruggegeven  aan de natuur. Ze voorziet in een grote behoefte. Uit een TNS NIPO-onderzoek blijkt dat 7 op de 10 Zuid-Hollanders de aanwezigheid van natuur en groen in hun directe woonomgeving belangrijk vindt.

Het was in 2008 dat de Ridderkerkse gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan voor de Crezéepolder goedkeurde en daarmee mocht de landbouwpolder worden omgevormd tot natuurgebied. Het laatste stuk grond werd in 2010 verworven. Toch duurde het nog tot 2014 voordat men aan het werk ging met als resultaat dat in november 2016 het rivierwater werd toegelaten. 

Wie herinnert zich nog de kreet “Ruimte voor rivieren”? Een plan om in tijden van grote wateraanvoer, het water meer ruimte te bieden, waardoor de aanwas vertraagt en afgevlakt wordt. Door dat idee ontstonden de plannen voor het project Delta-natuur, hierdoor werd het mogelijk om de Crezéepolder en verschillende andere nieuwe natte natuurgebieden in Zuid-Holland te realiseren.

De Crezéepolder  maakt zelf deel uit van een veel groter natuurgebied. In de allereerste plaats, de Ridderkerkse Gorzen en Griend, de Donckse Griend en Stormpoldergriend en de Sophiapolder.
En in een iets wijder perspectief maakt ook de Molenboezen van Kinderdijk hiervan deel uit.
Voor vogels is het naar al die gebieden maar een klein stukje vliegen. Doordat alle (kleine) gebieden tezamen een groot gebied vormen kunnen ook meer kritische soorten hier aan hun trekken komen.

De vogels verplaatsen zich voortdurend op zoek naar rust en voedselgebieden. Het opkomende tij, dat hier een meter hoogteverschil oplevert, verjaagt steltlopers tijdelijk van de slikplaten. Overdag gaan de Grauwe ganzen op zoek naar grazige weiden zoals in de Alblasserwaard om ‘s avonds weer terug te keren om op het water van de Crezéepolder ongestoord te rusten. Minder zichtbaar zijn de trekvissen die op weg zijn naar of van zee en de behoefte hebben om een tijdje uit te rusten op de plaatsen waar zout en zoet water met elkaar mengen. Daar zullen ze zich dan aan te passen voordat ze verder te trekken. Op hun route zoeken de luwte buiten de stroomgeul van de rivier en zwemmen dan een kreek in en dat kan de Crezéepolder zijn.

Het water voert zaden aan uit de aangrenzende natuurgebieden. Dit vergroot de diversiteit aan plantensoorten die vestigen in de Crezéepolder. Mogelijk gaan op langere termijn stroomdalplanten op zanderige oeverwallen bloeien. Nu al groeit (en bloeit!) er een behoorlijke verscheidenheid aan plantensoorten. Onze vereniging inventariseert al enige jaren de soorten om de ontwikkeling te volgen.

Midden in de Crezéepolder ligt een dijklichaam. Hier staan de pompen die drinkwater uit diepe bodemlagen omhoog halen. Daar mag geen rivierwater bij komen, om die reden staan ze op een dijk.
Dit waterwingebied is afgesloten, waardoor schillende vogelsoorten hier ongestoord kunnen broeden. Er huist een kolonie kluten.  De eerste vogels met jongen laten zich al spotten. De komende weken zullen dat er nog veel meer bijkomen. Een extra reden om hier regelmatig terug te keren.

Wie thuis komt kan op https://ijsselmonde.waarneming.nl/gebied/view/9572  kijken welke vogels hij of zij heeft gezien of gemist. De lijst wordt dagelijks up to date gehouden door de vele vogelliefhebbers die dit gebied trekt. 

Meer lezen over de Crezéepolder: https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/crezeepolder/