Vorming Landschapspark Het Buijtenland van Rhoon

Niet iedereen zal weten waar Het Buijtenland van Rhoon ligt. Het ligt grofweg ten oosten en ten zuiden van Rhoon. Het gebied ten oosten van Rhoon (tussen Rhoon en Portland) is kleinschaliger ingericht dan het zuidelijke deel. Hier vindt u langgerekte polders; in de Zegenpolder, Molenpolder en Portlandpolder vindt grootschalige landbouw plaats. Waarom? Het gebied […]

Lees verder


Wat weten we van de Essentaksterfte?

De gewone es (Fraxinus excelsior) wordt in snel tempo aangetast door de essentaksterfte. Ongeveer 5 procent van de Nederlandse bomen bestaan uit deze inheemse boomsoort. De es is belangrijk vanuit het oogpunt van de biodiversiteit. Zo’n  100 soorten planten, mossen en insecten zijn specifiek afhankelijk van de es. Essentaksterfte wordt veroorzaakt door de invasieve schimmel […]

Lees verder


Waarom is dunnen vaak nodig?

In een bosgebied zou na een hevige storm een ‘kale’ vlakte ontstaan doordat de bomen zijn omgewaaid. Als de gevelde bomen blijven liggen komt er geleidelijk aan ruimte die mondjesmaat en pluksgewijs door jonge zaailingen in beslag wordt genomen. Binnen deze groepjes overwint de sterkste. Het zijn hier en daar plukjes bomen met hopelijk een […]

Lees verder