Blauwgraslanden in de Donckse Laagten (Alblasserwaard)

Alblasserwaard

Datum: 24 mei

Tijdstip: 10.00 – 13.00

Waar:  Donckse Laagten bij Brandwijk

           We spreken af om 9.30 bij het NME of om 10.00 op de parkeerstrook op het laatste stukje    van de Zijdeweg te Brandwijk; N481 net voor de brug rechtsaf 

Blauwgraslanden zijn voedselarme, drassige hooilanden. Deze laagveengebieden, waar je veel bijzondere en zeldzame plantensoorten kunt aantreffen, komen nog maar weinig voor in ons land. Het zijn zonder uitzondering Natura 2000 gebieden. In de zomer kleurden deze hooilanden altijd enigszins blauw vanwege soorten als blauwe zegge.  

Maximaal 10 deelnemers.

Aanmelden en / of meer weten: vul dan het contactformulier hieronder in.

Bij je aanmelding graag vermelden of je met eigen vervoer rechtstreeks gaat of dat je mee wilt rijden of mensen mee kunt nemen.

    (verplicht)

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van auto.