Bestuur Natuurvereniging IJsselmonde

De Natuurvereniging IJsselmonde bruist

In ons jaarverslag (hieronder aan te klikken) kunt u lezen dat de natuurvereniging bijzonder actief is op tal van terreinen overal op het eiland IJsselmonde. Jaarlijks doen we daarvan verslag en ook onze actviteitenprogramma geeft daar blijk van. Bijna alle actviteiten staan open voor leden en niet leden want we willen graag van iedereen een natuurliefhebber maken! Zoals een gezonde vereniging kijken we vooral vooruit en hebben voor de lange termijn onze ambities in een beleidsplan vastgelegd.

 

Ambities van de Natuurvereniging IJsselmonde

Het bestuur heeft in het beleidsplan de ambities van de Natuurverening IJsselmonde verwoord. Hieronder zijn ze puntsgewijs weergegeven .

  • Verder en breder uitdragen van behoud van natuur en milieu
  • Grotere naamsbekendheid en verruiming van het werkgebied
  • Uitbreiding ledenaantal en aantal actieve leden
  • Meer deskundige gidsen opleiden
  • Aanbieden van maatschappelijke stages
  • Meer voorlichting aan jeugd
  • Oprichting werkgroep tentoonstelling
  • Meer aandacht voor amfibieën, reptielen en zoogdieren
  • Ondersteuning van de Stichting NME
  • Samenwerkingsverbanden met andere verenigingen

Dit zal niet in 1 jaar lukken. Het bestuur heeft zich daarvoor enkele jaren de tijd gegeven en zal daarvan jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering verslag doen.

Jaarverslag vereniging 2020

Jaarverslag bestuur over 2019

Jaarverslag bestuur over 2018

Jaarverslag bestuur over 2017

Beleidsplan-2020-2024_def