Avondexcursie in de Crezéepolder

Dinsdag 23 mei vindt er een excursie naar de Crezeepolder plaats. In dit getijdengebied stroomt de rivier de Noord 2 keer per dag binnen. Wanneer de slikplaten droogvallen komen er uiteenlopende vogels foerageren. Denk hierbij aan diverse steltlopers zoals grutto’s en kluten. In de struiken en rietkragen verwachten we diverse zangvogels te horen en zien.

Houd wel rekening met het kiezen van uw schoeisel. De paden die we bewandelen kunnen modderig zijn. Indien u een verrekijker heeft, is het zeker aan te raden deze mee te nemen.

De excursie wordt verzorgd door Yvonne de Geus en Suzan Örscek.

We verzamelen om 19.00 uur op de parkeerplaats aan de Oost-Molendijk aan de zijde van de A15 (P1 op de kaart). De verwachte duur van de wandeling is ongeveer 2 uur. Om aan deze excursie te kunnen deelnemen is aanmelden vereist.

totaal 20 mensen

    (verplicht)

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vrachtwagen.