Wat weten we van de Essentaksterfte?

De gewone es (Fraxinus excelsior) wordt in snel tempo aangetast door de essentaksterfte. Ongeveer 5 procent van de Nederlandse bomen bestaan uit deze inheemse boomsoort. De es is belangrijk vanuit het oogpunt van de biodiversiteit. Zo’n  100 soorten planten, mossen en insecten zijn specifiek afhankelijk van de es. Essentaksterfte wordt veroorzaakt door de invasieve schimmel […]

Lees verder


Waarom is dunnen vaak nodig?

In een bosgebied zou na een hevige storm een ‘kale’ vlakte ontstaan doordat de bomen zijn omgewaaid. Als de gevelde bomen blijven liggen komt er geleidelijk aan ruimte die mondjesmaat en pluksgewijs door jonge zaailingen in beslag wordt genomen. Binnen deze groepjes overwint de sterkste. Het zijn hier en daar plukjes bomen met hopelijk een […]

Lees verder


Reuzenbalsemien door EU in de ban gedaan

Hoewel een ‘nieuwkomer’ is de Reuzenbalsemien inmiddels een bekende verschijning lang de waterkant. De meer dan een meter hoge planten met bloemen in zuurstokrose kleuren worden druk bezocht door hommels, bijen en andere bestuivende insecten. De zoete geur die deze vaak massaal aanwezige planten afgeven is vaak overweldigend. De massale aanwezigheid van de plant en […]

Lees verder