werkgroep-educatie-2019

Er is een minicursus over nachtvinders gegeven

Jaarverslag van de Werkgroep Educatie over 2019

In 2019 zaten Aart van Dragt, Lea Wolf, Jaap Nispeling en Christa Groshart in de educatiewerkgroep. De werkgroep educatie heeft in 2019 5 maal vergaderd. In 2019 zijn er 81 activiteiten georganiseerd door de verschillende werkgroepen: 37 excursies, 14 jeugdactiviteiten (naast de schoolactiviteiten), 11 keer een natuurinloop, 11 natuurwerkdagen en 3 ledenactiviteiten (een nieuwjaarsreceptie, een ledendag in Vlaardingen en een natuurweekend naar de Weerribben).
Totaal hebben 2336 mensen deelgenomen aan de activiteiten.

In het NME zijn 6 presentaties gegeven over: het voedselbos door Marly Bonten, Natuur inclusieve stad door Niels de Zwarte, de Crezéepolder door Niek Koppelaar, Bevers door Jaap Nispeling, Paddenstoelen door de werkgroep en Natuurgebieden op IJsselmonde door Aart. Er zijn 5 minicursussen georganiseerd over Vogels, Vogeltrek, Zaden en Vruchten, Nachtvlinders, Fotografie met in totaal 71 deelnemers. Daarnaast is een cursus over paddenstoelen gegeven van 8 dagdelen met 14 deelnemers. Vele mensen hebben een bijdrage geleverd aan het leiden en begeleiden van deze activiteiten. Hierbij worden al deze mensen bedankt voor hun inzet.

In 2018 zijn we gestart met het geven van minicursussen/workshops. In 2019 hebben we dat doorgezet. Op zich zijn deze minicursussen wel succesvol. We zien wel dat we er nu minder mensen lid worden en dat er veel meer administratie is. Komend jaar gaan we daarom weer een basiscursus natuur organiseren en misschien nog een enkele minicursus.

In het voorjaar zijn we met 8 personen een weekend naar de Weerribben geweest. Een fantastisch weekend met mooi weer en leuke waarnemingen. Domper was de auto-inbraak op de terugweg.  

Christa