Werkgroep EDUCATIE 2018

Miniworkshops zijn een groot succes

In 2018 zaten Aart van Dragt, Lea Wolf, Jaap Nispeling en Christa Groshart in de educatiewerkgroep. De werkgroep educatie heeft in 2018 5 maal vergaderd.
In 2018 zijn er 82 activiteiten georganiseerd door de verschillende werkgroepen.  In het NME zijn 6 presenaties gegeven over: de Grienden door Sander, Stinzeplanten door Aart, Hortobagy door Christa, Beheer gebieden door boer Gijs Stok, de Biesbosch door Thomas van de Es en Kleine Marterachtigen door Nils Godijn met totaal 130 bezoekers. Tijdens de nacht van nacht is dit jaar een lampionnenwandeling door het Carnisse griend georganiseerd met 35 deelnemers. Dit was weer een groot succes. Ook is in Barendrecht een 1000 soortendag georganiseerd waar 564 soorten zijn waargenomen. Totaal hebben 2484 mensen deelgenomen aan de activiteiten van de natuurvereniging. Komend jaar gaan we een ledendag organiseren.

Vele mensen hebben een bijdrage geleverd aan het leiden en begeleiden van de excursies, de cursussen en de lezingen. Hierbij worden al deze mensen bedankt voor hun inzet.

Dit jaar zijn we gestart met het geven van minicursussen/workshops. Zo is er een minicursus akkervogels door Nils Godijn, Wilde Orchideeën door Lex Kreffer, Eetbare planten door Christa Groshart en Waterbeestjes door Hans Blok. Totaal namen 65 personen deel aan de cursussen. Komend jaar gaan we door met het organiseren van minicursussen.

In het najaar is een kleine groep een hele week op stap gegaan naar Hongarije. Werkelijk een fantastische week waar we met 6 deelnemers zijn rondgeleid door Rob Je Jong van Farm Lator. Rob heeft ons vogels, vleermuizen en planten laten zien.