Weidereservaat de Donckse Laagten ca. 6 km

Een voorjaarswandeling

In de Alblasserwaard ligt tussen de Zijdenbrug en De Donck van Brandwijk (2 bruggen) aan beide zijden van een eeuwenoude boezem een belangrijk weidevogel-reservaat De Donckse Laagten. Zelfs in het broedseizoen is de kade, die het water van de lager gelegen polder scheidt, toegankelijk.

Tijdens een rondwandeling die we half april maakten zagen en hoorden we overal grutto’s, tureluurs en kieviten. Hoog in de lucht twinkeleerde een leeuwerik en een haas rende ons over de kade tegemoet botste bijna tegen ons op. Op het water en in de weilanden overal ganzen met heel veel jongen. De rietgors en karekiet in het overjarige riet. Een purperreiger langs de sloot. Een buizerd mauwend in de lucht. (Route = 6 km)

Parkeerplaats bij de Zijdebrug (N481).