Wandeling Sophiapolder 2.5 km

Gepubliceerd oktober 2021
Aart van Dragt

Sinds 2012 is dit natuureiland toegankelijk voor natuurliefhebbers. Het eiland in de Noord moet je zoeken ter hoogte van H.I. Ambacht. (Veersedijk 301).

Dit 77 hectare grote eiland in de Noord bij Hendrik Ido Ambacht is in 1856 ingepolderd en kreeg toen zijn naam. Het stond als zandplaat al sinds de 14e eeuw op de kaart. Het eiland is altijd eigendom geweest van de Overheid en was langdurig verpacht. Onzichtbaar, op 25 meter diepte loopt de Betuwelijn onder het eiland door.

Nadat het boeren is gestopt, is het eiland wat afgegraven d.w.z. de voedselrijke bovenlaag is verwijderd de dijk is doorgestoken. Zie hier het recept voor natuurontwikkeling. Bij hoog water is het een volle badkuip en bij de laagwaterstand staat het droog. De meeste vogels zijn te zien bij afnemend tij.

De veerpont zet ons af nabij het nieuwe Bezoekerspunt. Een gelegenheid om naar het toilet te gaan, wat informatie op te doen en vooral vanaf het terras een te genieten van al die foeragerende vogels.
Het is bijna laag water. Tientallen bergeenden, in voormalige sloten kuifeenden en overal foerageren ganzen. Bij de geulen onderzoeken kraaien alles wat eetbaar is.

We maken eerst een wandeling over de dijk. We hebben een prachtig overzicht over het slikken.
Onder aan de dijk is de sloot plaatselijk met een rijswerk gedempt. Daardoor wordt het water gedwongen een andere route te nemen. Het water vindt nu een weg meer door het midden van het gebied. Verdere afkalving van de dijk wordt daardoor voorkomen.

Op de zuidpunt aangeland hebben we een mooi zicht op het waterfront van de oude stad Dordrecht.
We lopen verder langs de rivier de Noord. We zien hier dat de dijk deels zelfs moest worden vernieuwd omdat die grotendeels al was weggespoeld. Hier beschermen rijswerken en nieuw aangeplante rietvelden de oever aan de binnenzijde van de Sophiapolder. De aanplant wordt met netten beschermd tegen ganzenvraat. Zodra het riet goed is aangeslagen zal de bescherming weer verdwijnen. Het riet moet de oever gaan beschermen door de golfslag te dempen. Het is hier prachtig wandelen met een de ene kant de druk bevaren rivier en aan de andere zijde zicht op de slikplaten van het eiland met al die foerageren de vogels.

Halverwege het eiland komen we bij de steiger die de ene kant van het eiland met het andere verbindt. In het midden staat een vogelkijkhut. Hier kijken we over het noordelijke deel van de Sophiapolder waar niemand de vogels kan storen. Het gevolg is dat hier de meeste vogels te zien zijn. In de ronde vogelkijkhut meldt een aanwezige vogelaar wat er zoal te zien is. We mogen zelfs door zijn grote kijker turen. Als we over het laatste stuk van de lange steiger lopen komen we naar met netten afgezette proefveldjes. Hier tracht men uit te vinden waarom er zo weinig biezen groeien.
Door begrazing door ganzen uit te sluiten krijgt de begroeiing een kans, de vraag is of dit ook op gaat voor biezen. Als we van de steiger stappen zien we net de boot aan komen. We hoeven het bij de oever aangebrachte 06 nummer waarmee je de schipper kunt oproepen niet te gebruiken. Vrijwillige schippers van het Zuid-Hollands Landschap brengen ons weer gratis naar het vertrekpunt. Er wordt om het kwartier gevaren op woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur.

Waarschuwing: wees snel want de veerboot gaat 1 november naar de winterstalling!