Wandeling Kralingse Bos: 8.2 km

Gepubliceerd oktober 2021
Aart van Dragt

Het Kralingse bos is een prachtige natuur dicht bij huis. Wie het Kralingse Bos op zijn natuurwaarden beoordeelt, verbaast zich er over dat er geen bordje natuurreservaat staat.

Een stukje geschiedenis
Na jaren van geharrewar besloot de gemeenteraad van Rotterdam op 26 mei 1911 tot de aanleg van een groot park voor de stad Rotterdam. Het duurt nog tot 1920 voordat begonnen wordt met het opspuiten van grond uit de te graven Waalhaven. Op sommige plaatsen is 9 meter bagger opgespoten.

Voorbereiding
In 1923 geeft de Nederlandse Heidemij bosbouwkundig advies. Er dient landbouwkalk als bemesting gegeven te worden. Als groenbemester moet eerst haver of koolzaad worden ingezaaid. In 1925 is een gedeelte van het terrein op hoogte gebracht en worden de eerste bomen geplant. In 1927 vindt compostering met huisvuil plaats. Als een gedeelte klaar is plant men in met essen, eiken, esdoorns, lariks en opgevuld met elzen, berken, meidoorns en vlieren. Tot 1936 vindt vaksgewijs de aanleg plaats.

De bomen opgekweekt op kwekerijen op lichte gronden in Noord Brabant groeiden moeizaam. De opgespoten klei en het huisvuil hadden gezorgd voor ondoordringbare lagen, voor zowel de boomwortels als voor water. Op veel plaatsen is te zien dat men door greppels te graven trachtte de situatie te verbeteren. Uiteindelijk besloot men de bomen op een kwekerij in het bos op te kweken. Dat gaf de jonge bomen betere kansen. De kwekerij is er nog. In de oorlog heeft het bos erg geleden door houtroof ten gevolge van een ernstig brandstof tekort. Het oostelijk deel is dit bespaard gebleven want hier had het Duitse leger zwaar bewaakte opslagplaatsen gevestigd en was niet vrij toegankelijk. Na de oorlog zijn grote delen opnieuw ingeplant. Pas in 1953 werd het bos officieel geopend en werd het hele bos (200 ha) worden opengesteld voor bezoekers.

Ontwikkeling
Het Kralingse bos oogt op veel plaatsen als een echt soortenrijk loofbos ondanks de gigantische recreatieve druk op dit gebied. Weinig bossen in ons land zien er zo natuurlijk uit. Een enorme variatie aan boomsoorten, op veel plaatsen een rijke kruidlaag, veel dood hout waarop een grote verscheidenheid aan mossen en paddenstoelen te bewonderen is. Ook de vogelaars komen aan hun trekken want door gewenning zijn de vogels hier dicht te benaderen. Ideaal voor fotografen.
Aan de Noordkant vindt u de rustig gelegen heemtuin. (Op de routekaart de lus bij het 5 km punt.) Hier groeien heel veel plantensoorten die in onze omgeving thuis horen maar vaak zeldzaam zijn geworden. Ook in de directe omgeving van de heemtuin is er de afgelopen jaren veel veranderd om de natuur meer kansen te geven. Het Kralingse bos nodigt uit voor een natuurlijke ontdekkingstocht.
Voor een mooie wandeling hoeft u echt niet ver weg te gaan.

En nog een tip:
Bent u in de gelegenheid dan is een bezoek aan de Botanische Tuin Kralingen aan te bevelen.
Achter de hoofdingang Kralingse Plaslaan 110B bevindt zich deze oase van rust.
Het is een uit 1912 stammende leertuin (onderwijstuin). Ze behoorde of behoort bij het Libanon-lyceum destijds de gemeentelijke H.B.S. De tuin is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur. De wandeling inclusief bezoek aan deze tuin is 8.2 km lang.