Waarneming.nl

Maak ook uw waarneming van grote waarde

De één gebruikt het als digitaal veldboekje, een ander als dagboek van de natuur in de achtertuin.
De natuurwaarnemingen-website Waarneming.nl is inmiddels niet meer weg te denken als informatiebron voor natuurliefhebbers.

De laagdrempelige manier waarop meldingen van alle soorten planten en dieren uitgewisseld kunnen worden heeft enkele duizenden gebruikers enthousiast gemaakt. Soortenlijstjes worden bijgehouden, inventarisaties geregistreerd en tegenwoordig levert de website ook informatie voor (wetenschappelijk) onderzoek.

Het is steeds beter mogelijk om via de website allerlei details over de flora en fauna gestructureerd vast te leggen. Waarnemingen worden op deze manier goed gedocumenteerd. Dit is handig in het geval er een discussie ontstaat over de juistheid van de determinatie. Maar het vastleggen van de omstandigheden levert ook meer inzicht in de oorzaken van de veranderingen in het voorkomen van een soort. Vanwege deze mogelijkheden wordt de website steeds vaker ingezet voor het verzamelen van gegevens voor natuuronderzoek.

Op dit moment wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de overleving van jonge Wilde eenden.
De gebruikers van de website worden opgeroepen om het aantal jongen per ouder te melden met daarbij een schatting van de leeftijd. Doordat vele duizenden mensen gebruik maken van de website kan dit een grote steekproef opleveren. Dat is wetenschappelijk interessant, omdat een grote steekproef de kans verkleint dat een gevonden verband op toeval berust.

De inzet van het ‘algemene publiek’ voor het verzamelen van wetenschappelijke data wordt citizen science genoemd. In Groot-Brittannië is een rijke traditie van citizen science bij vogelonderzoek. Het BBC-programma SpringWatch laat hier jaarlijks mooie voorbeelden van zien.

Een andere manier waarop uw waarnemingen kunnen bijdragen aan wetenschappelijke kennis is door het verfijnen van het verspreidingsbeeld.
Dit jaar is het doel om een nieuwe verspreidingsatlas van wantsen samen te stellen. Iedereen wordt dus opgeroepen om wantsen te melden. Het is een minder bekende groep van insecten, maar hiervoor is een uitgebreide determinatiegids via de website te raadplegen. Op die manier levert u niet alleen informatie met uw waarnemingen, maar krijgt u hier ook nieuwe kennis terug.

Alle waarnemingen van Waarneming.nl worden vastgelegd in de Nationale Database Flora & Fauna (NDFF). Hierin komen ook de inventarisatieresultaten van de landelijke organisaties, zoals Sovon (vogels) en FLORON (planten). Deze landelijke database vormt de belangrijkste gegevensbron voor het natuurbeleid van de politiek.

Om de melding niet alleen voor uzelf vast te leggen, maar ook interessant te maken als informatiebron, voegt u bij voorkeur zoveel mogelijk details toe. Daarvoor zijn allerlei keuzemenu’s ontwikkeld. Bij vogels is het bijvoorbeeld mogelijk om het geslacht, de leeftijd en het gedrag vast te leggen. Van planten kan je aangeven of het aangeplant is of een spontane vestiging en bij vlinders kan je een koppeling maken met de waardplant waarop de rups of vlinder zit. Kortom, benut de mogelijkheden die de website biedt. Dit is niet alleen leuk voor je eigen registratie of herinnering, maar ook waardevol voor wetenschap en beleid.

Overigens kunt u ook de waarnemingen in het buitenland melden. Hiervoor is de website Observado.org ontwikkeld. Dus of u nu lekker op vakantie bent in Frankrijk of Costa Rica, vanuit alle hoeken van de wereld kunt u uw natuurbelevenissen melden. Het is zelfs mogelijk om dit via de mobiele app ObsMap of IObs terplekke vast te leggen. Na afloop van de vakantie heeft u dan een overzicht van alle waarnemingen en de gebieden die u bezocht heeft.
Een mooie vakantieherinnering!